Hành chính công

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Publish date 07/04/2020 | 01:33 PM
Ngày 31 /0 3 , UBND quận Ba Đình ban hành văn bản số 488/UBND-TP về...

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Publish date 25/03/2020 | 09:23 AM
Để duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND Ba Đình vừa ban hành văn bản số 420/UBND-VP ngày 23/3/2020.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Publish date 03/01/2020 | 09:24 AM
Ngày 27/12/2019, UBND quận Ba Đình ban hành Văn bản số 2647/UBND-VP về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dịp Tết Nguyên...

Đẩy mạnh chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN IOS 9001:2015

Publish date 02/01/2020 | 09:34 PM
Ngày 30/10/2019, UBND quận Ba Đình đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc chuyển đổi xây dựng, áp dụng duy...