hoạt động quận ủy

Lễ trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Phan Thái

Publish date 09/05/2019 | 08:47 AM
Ngày 07/5, Quận ủy Ba Đình phối hợp với Đảng bộ phường Quán Thánh long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Phan Thái tại Nhà Văn hóa địa bàn dân cư số 8, phường Quán...

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV

Publish date 13/10/2016 | 04:20 PM
Ngày 11/10/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV tổ chức kỳ họp lần thứ 6 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2016....

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXV

Publish date 18/04/2016 | 09:31 AM
Sáng ngày 13/4/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXV tổ chức hội nghị lần thứ tư nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quý...

Báo cáo công tác cải cách tư pháp năm 2011.

Publish date 30/11/2012 | 12:00 AM

Báo cáo công tác cải cách tư pháp quý I năm 2012

Publish date 30/11/2012 | 12:00 AM
QUẬN ỦY BA ĐÌNH BCĐ CẢI CÁCH TƯ PHÁP * Số: 70 -BC/QU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ba Đình, ngày 02 tháng 5 ...