Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Thủ tục 07: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng
Type Lao động - Thương binh và Xã hội
Level 2
Implementation order

- Cá nhân nhu cầu xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng làm chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND phường, nhận phiếu biên nhận có ghi thời gian trả kết quả.

- UBND phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

Implementation methods Trực tiếp tại trụ sở UBND phường
Documents

* Giấy tờ phải nộp:

- Đơn đề nghị xác nhận

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Bằng “Tổ quốc ghi công”, giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận người có công

- Sổ lĩnh tiền trợ cấp (nếu có)

- Hộ khẩu thường trú, CMND của người đề nghị

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Period of settlement 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Objects implementing administrative procedures Cá nhân
Implementing agencies Cấp phường
Results of implementation of administrative procedures Văn bản xác nhận
Fees không
Fee không
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
Legal basis

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng..

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword