Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Thủ tục 11: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng
Type Lao động - Thương binh và Xã hội
Level 2
Implementation order

- Cá nhân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND phường, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.

- UBND phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị và chuyển cơ quan cấp trên giải quyết

Implementation methods Trực tiếp tại trụ sở UBND phường
Documents

* Giấy tờ phải nộp:

- Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Hộ khẩu thường trú của đương sự

- Các giấy tờ liên quan đến chế độ của Người có công.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Period of settlement

02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quy định thời gian giải quyết.

Objects implementing administrative procedures Cá nhân
Implementing agencies Cấp phường
Results of implementation of administrative procedures Xác nhận theo đề nghị của cá nhân
Fees không
Fee không
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
Legal basis

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.