Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Thủ tục 14 : Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.
Type Lao động - Thương binh và Xã hội
Level 2
Implementation order

- Cá nhân đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại UBND phường.

- UBND phường tiếp nhận, niêm yết công khai kết quả họp Hội đồng xét duyệt tại trụ sở UBND phường 15 ngày.

- Nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu kiện thì chuyển hồ sơ báo cáo UBND cấp huyện qua BCH quân sự cấp huyện

Implementation methods Trực tiếp tại trụ sở UBND phường
Documents

- Bản khai cá nhân đối tượng

- Một trong các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ được coi là giấy tờ gốc có liên quan (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo từng bộ hồ sơ). Các giấy tờ phải chứng minh được thời gian nhập ngũ từ trước ngày 30/4/1975 và tổng thời gian công tác thực tế trong quân đội từ đủ 15 năm trở lên.

* Ghi chú: Các giấy tờ gốc và giấy tờ được coi như giấy tờ gốc

a) Các giấy tờ gốc:

- Quyết định phục viên xuất ngũ, lý lịch quân nhân, bản trích yếu 63;

- Sổ trợ cấp phục viên, xuất ngũ; phiếu trợ cấp phục viên, xuất ngũ

- Lý lịch đảng viên (nếu có)

- Giấy xác nhận của đơn vị cũ trước khi quân nhân phục viên, xuất ngũ (đối với trường hợp không có các giấy tờ trên ) kèm theo bản photocopy hồ sơ lưu trữ, quản lý của đơn vị làm căn cứ để xác nhận  do thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương ký, đóng dấu.

b) Giấy tờ được coi như giấy tờ gốc:

- Quyết định gọi nhập ngũ, bổ nhiệm chức vụ, đề bạt quân hàm; điều động công tác;

- Giấy đăng ký quân nhân dự bị (phiếu đăng ký; phiếu cán bộ; bản khai phong, thăng quân hàm quân nhân dự bị…);

- Huân, huy chương kháng chiến, giải phóng và các hình thức khen thưởng khác

- Phiếu chuyển thương, chuyển viện; phiếu sức khỏe;

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Period of settlement 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Objects implementing administrative procedures Cá nhân
Implementing agencies Cấp phường
Results of implementation of administrative procedures Văn bản xác nhận
Fees không
Fee không
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms Mẫu _TT14.docx
Requests, conditions for implementation of administrative procedures Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
Legal basis

- Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

- Thông tư liên tịch 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Các thủ tục liên quan khác

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
2 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
3 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
4 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
5 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
6 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
7 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
8 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
9 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
10 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
11 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
12 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
13 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
14 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
15 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
16 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
17 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
18 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
19 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
20 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
21 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
22 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
23 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
24 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
25 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
26 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
27 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
28 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
29 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
30 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
31 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
32 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
33 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
34 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
35 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
36 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
37 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
38 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
39 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
40 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
41 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
42 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
43 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
44 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
45 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
46 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
47 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
48 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
49 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
50 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
51 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
52 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
53 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
54 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
55 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
56 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
57 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
58 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
59 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
60 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
61 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
62 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
63 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
64 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
65 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
66 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
67 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
68 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
69 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
70 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
71 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
72 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
73 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
74 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
75 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
76 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
77 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
78 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
79 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
80 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
81 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
82 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
83 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
84 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
85 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
86 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
87 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
88 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
89 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
90 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
91 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
92 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
93 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
94 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
95 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
96 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
97 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
98 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
99 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
100 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete