Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Thủ tục 11: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Type Đăng ký kinh doanh
Level 3
Implementation order

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Công dân nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh (kèm theo chứng minh nhân dân để đối chiếu) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND quận, lấy Phiếu hẹn và nhận kết quả khi đến hẹn.

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet hoặc đường bưu điện: Công dân gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh ( theo mẫu ) và bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện ) hoặc bản chụp Scan chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet ).

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu  hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.

+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho công dân

Implementation methods Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận hoặc qua mạng tại địa chỉ http://123.25.28.178/dkkdqh/
Documents

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu) và bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân (đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện) hoặc bản chụp Scan chứng minh nhân dân (đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet).

+ Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập, kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện ) hoặc bản chụp Scan chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet ) của các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh, Danh sách các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh.

 + Đối với những ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề, kèm theo các giấy quy định trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

 + Đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Số lượng hồ sơ:  01(bộ)
Period of settlement 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Objects implementing administrative procedures Cá nhân, hộ gia đình
Implementing agencies Cấp Quận
Results of implementation of administrative procedures Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Fees 100.000đ/lần
Fee
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms giay_de_nghi_dang_ky_ho_kinh_doanh.doc Mau_don_TTHC_DKKD_27.docx
Requests, conditions for implementation of administrative procedures

+ Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

+ Ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh.

+ Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định tại Điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
Legal basis

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 20/2015/TT-BKH  ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư  về đăng ký doanh nghiệp;

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
2 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
3 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
4 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
5 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
6 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
7 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
8 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
9 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
10 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
11 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
12 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
13 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
14 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
15 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
16 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
17 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
18 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
19 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
20 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
21 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
22 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
23 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
24 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
25 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
26 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
27 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
28 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
29 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
30 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
31 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
32 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
33 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
34 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
35 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
36 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
37 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
38 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
39 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
40 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
41 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
42 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
43 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
44 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
45 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
46 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
47 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
48 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
49 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
50 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
51 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
52 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
53 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
54 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
55 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
56 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
57 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
58 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
59 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
60 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
61 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
62 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
63 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
64 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
65 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
66 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
67 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
68 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
69 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
70 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
71 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
72 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
73 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
74 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
75 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
76 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
77 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
78 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
79 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
80 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
81 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
82 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
83 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
84 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
85 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
86 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
87 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
88 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
89 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
90 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
91 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
92 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
93 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
94 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
95 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
96 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
97 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
98 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
99 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
100 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete