Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục 19: Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) Cấp Quận
2 Thủ tục 19: Xác nhận mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 2 Cấp phường
3 Thủ tục 20: Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 2 Cấp Quận
4 Thủ tục 20: Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ 2 Cấp phường
5 Thủ tục 21: Giải thể trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 2 Cấp Quận
6 Thủ tục 21: Xác nhận đơn đề nghị cấp, (đổi) Giấy chứng nhận Gia đình liệt sỹ 2 Cấp phường
7 Thủ tục 22: Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư tục có nhiềucấp học (cấp cao nhất là THCS) 2 Cấp Quận
8 Thủ tục 22: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh 2 Cấp phường
9 Thủ tục 23. Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS Cấp Quận
10 Thủ tục 23: Xác nhận thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 2 Cấp phường
11 Thủ tục 24. Công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ. Cấp Quận
12 Thủ tục 24: Xác nhận giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 2 Cấp phường
13 Thủ tục 25. Quy trình đánh giá “ Học tập cộng đồng” cấp xã. 2 Cấp Quận
14 Thủ tục 25: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng Cấp phường
15 Thủ tục 26. Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS . 2 Cấp Quận
16 Thủ tục 26: Xác nhận giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác 2 Cấp phường
17