Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục 19: Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) Cấp Quận
2 Thủ tục 19: Xác nhận mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 2 Cấp phường
3 Thủ tục 20: Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 2 Cấp Quận
4 Thủ tục 20: Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ 2 Cấp phường
5 Thủ tục 21: Giải thể trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 2 Cấp Quận
6 Thủ tục 21: Xác nhận đơn đề nghị cấp, (đổi) Giấy chứng nhận Gia đình liệt sỹ 2 Cấp phường
7 Thủ tục 22: Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư tục có nhiềucấp học (cấp cao nhất là THCS) 2 Cấp Quận
8 Thủ tục 22: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh 2 Cấp phường
9 Thủ tục 23. Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS Cấp Quận
10 Thủ tục 23: Xác nhận thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 2 Cấp phường
11 Thủ tục 24. Công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ. Cấp Quận
12 Thủ tục 24: Xác nhận giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 2 Cấp phường
13 Thủ tục 25. Quy trình đánh giá “ Học tập cộng đồng” cấp xã. 2 Cấp Quận
14 Thủ tục 25: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng Cấp phường
15 Thủ tục 26. Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS . 2 Cấp Quận
16 Thủ tục 26: Xác nhận giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác 2 Cấp phường
17 Thủ tục 27: Xác nhận giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh 2 Cấp phường
18 Thủ tục 28: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường cấp THCS 2 Cấp Quận
19 Thủ tục 28: Xác nhận giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ - CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh 2 Cấp phường
20 Thủ tục 29: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường cấp THCS 2 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
2 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
3 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
4 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
5 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
6 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
7 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
8 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
9 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
10 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
11 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
12 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
13 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
14 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
15 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
16 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
17 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
18 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
19 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
20 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
21 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
22 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
23 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
24 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
25 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
26 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
27 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
28 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
29 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
30 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
31 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
32 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
33 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
34 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
35 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
36 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
37 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
38 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
39 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
40 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
41 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
42 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
43 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
44 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
45 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
46 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
47 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
48 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
49 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
50 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
51 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
52 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
53 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
54 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
55 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
56 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
57 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
58 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
59 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
60 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
61 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
62 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
63 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
64 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
65 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
66 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
67 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
68 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
69 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
70 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
71 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
72 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
73 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
74 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
75 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
76 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
77 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
78 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
79 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
80 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
81 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
82 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
83 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
84 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
85 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
86 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
87 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
88 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
89 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
90 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
91 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
92 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
93 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
94 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
95 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
96 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
97 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
98 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
99 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete
100 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 7 Months Ago Đã đăng Delete