Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục 29: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2 Cấp phường
2 Thủ tục 30: Xác nhận đơn đề nghị công nhận danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". 2 Cấp phường
3 Thủ tục 31: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): 2 Cấp phường
4 Thủ tục 32: Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo. 2 Cấp phường
5 Thủ tục 33: Thủ tục xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người tàn tật 2 Cấp phường
6 Thủ tục 34: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 2 Cấp phường
7 Thủ tục 35: Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) 2 Cấp phường
8 Thủ tục 36: Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 2 Cấp phường
9 Thủ tục 37: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ BHYT đối với người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng 2 Cấp phường
10 Thủ tục 38: Xác nhận đơn vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo 2 Cấp phường
11 Thủ tục 39: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần; bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 Cấp phường
12 Thủ tục 40: Xác nhận giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 Cấp phường
13 Thủ tục 41: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 2 Cấp phường
14 Thủ tục 42: Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 2 Cấp phường
15 Thủ tục 43: Xác nhận giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 2 Cấp phường
16 Thủ tục 44: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở: 2 Cấp phường
17 Thủ tục 45: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng 2 Cấp phường
18 Thủ tục 46: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Cấp phường
19 Thủ tục 47: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Cấp phường
20 Thủ tục 48: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2 Cấp phường

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
2 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
3 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
4 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
5 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
6 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
7 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
8 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
9 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
10 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
11 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
12 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
13 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
14 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
15 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
16 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
17 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
18 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
19 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
20 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
21 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
22 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
23 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
24 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
25 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
26 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
27 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
28 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
29 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
30 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
31 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
32 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
33 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
34 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
35 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
36 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
37 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
38 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
39 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
40 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
41 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
42 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
43 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
44 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
45 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
46 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
47 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
48 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
49 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
50 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
51 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
52 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
53 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
54 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
55 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
56 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
57 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
58 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
59 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
60 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
61 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
62 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
63 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
64 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
65 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
66 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
67 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
68 1 2 Months Ago Đã đăng Delete
69 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
70 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
71 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
72 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
73 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
74 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
75 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
76 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
77 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
78 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
79 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
80 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
81 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
82 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
83 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
84 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
85 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
86 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
87 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
88 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
89 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
90 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
91 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
92 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
93 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
94 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
95 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
96 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
97 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
98 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
99 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete
100 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Months Ago Đã đăng Delete