Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Cấp phường
2 Thủ tục 02: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 2 Cấp phường
3 Thủ tục 03: Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở 2 Cấp phường
4 Thủ tục 03: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 2 Cấp phường
5 Thủ tục 04: Xác nhận đơn giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 2 Cấp phường
6 Thủ tục 05 : Xác nhận hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 2 Cấp phường
7 Thủ tục 06: Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 2 Cấp phường
8 Thủ tục 07: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng 2 Cấp phường
9 Thủ tục 08: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần. 2 Cấp phường
10 Thủ tục 09: Xác nhận giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 2 Cấp phường
11 Thủ tục 11: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 2 Cấp phường
12 Thủ tục 12: Xác nhận đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công 2 Cấp phường
13 Thủ tục 13 : Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) 2 Cấp phường
14 Thủ tục 14 : Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. 2 Cấp phường
15 Thủ tục 15 : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà 2 Cấp phường
16 Thủ tục 16: Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 Cấp phường
17 Thủ tục 17: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 Cấp phường
18 Thủ tục 18: Xác nhận giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 2 Cấp phường
19 Thủ tục 19: Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) Cấp Quận
20 Thủ tục 19: Xác nhận mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 2 Cấp phường

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
101 Thủ tục 22: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 3 Years Ago Đã đăng Delete
102 Thủ tục 23: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 3 Years Ago Đã đăng Delete
103 Thủ tục 24: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 3 Years Ago Đã đăng Delete
104 Thủ tục 25: Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 3 Years Ago Đã đăng Delete
105 Thủ tục 26: Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 3 Years Ago Đã đăng Delete
106 Thủ tục 27: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 3 Years Ago Đã đăng Delete
107 Thủ tục 28: Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 3 Years Ago Đã đăng Delete
108 Thủ tục 29: Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật 3 Years Ago Đã đăng Delete
109 Thủ tục 30: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 3 Years Ago Đã đăng Delete
110 Thủ tục 31: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 3 Years Ago Đã đăng Delete
111 Thủ tục 32: Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 3 Years Ago Đã đăng Delete
112 Thủ tục 3: Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong phường 2 Years Ago Đã đăng Delete
113 Thủ tục 4: Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong phường 2 Years Ago Đã đăng Delete
114 Thủ tục 5: Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong phường 2 Years Ago Đã đăng Delete
115 Thủ tục 6: Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong phường 2 Years Ago Đã đăng Delete
116 Thủ tục 7: Cho phép Hội có phạm vi hoạt động trong phường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường 2 Years Ago Đã đăng Delete
117 Thủ tục 8: Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc Hội có phạm vi hoạt động trong phường. 2 Years Ago Đã đăng Delete
118 Thủ tục 9: Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở Hội có phạm vi hoạt động trong phường. 2 Years Ago Đã đăng Delete
119 Thủ tục 10: Cấp đăng ký cho Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong quận. 2 Years Ago Đã đăng Delete
120 Thủ tục 11: Cấp đăng ký cho Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận. 2 Years Ago Đã đăng Delete
121 Thủ tục 12: Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. 2 Years Ago Đã đăng Delete
122 Thủ tục14: Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi quận. 2 Years Ago Đã đăng Delete
123 Thủ tục15: Chấp thuận tổ chức Hội nghị thường niên, Đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở. 2 Years Ago Đã đăng Delete
124 Thủ tục16: Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi quận. 2 Years Ago Đã đăng Delete
125 Thủ tục 17: Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo. 2 Years Ago Đã đăng Delete
126 Thủ tục 18: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một phường trong phạm vi quận. 2 Years Ago Đã đăng Delete
127 Thủ tục 19: Tặng Giấy khen của chủ tịch UBND quận về thực hiện nhiệm vụ chính trị 2 Years Ago Đã đăng Delete
128 Thủ tục 20: Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” 2 Years Ago Đã đăng Delete
129 Thủ tục 21: Tặng danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá” 2 Years Ago Đã đăng Delete
130 Thủ tục 22: Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 2 Years Ago Đã đăng Delete
131 Thủ tục 23: Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” 2 Years Ago Đã đăng Delete
132 Thủ tục 24: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 2 Years Ago Đã đăng Delete
133 Thủ tục 24: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về thành tích đột xuất 2 Years Ago Đã đăng Delete
134 Thủ tục 26: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về khen thưởng đối ngoại 2 Years Ago Đã đăng Delete
135 Thủ tục 02: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” 3 Years Ago Đã đăng Delete
136 Thủ tục 03: Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. 3 Years Ago Đã đăng Delete
137 Thủ tục 05: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" 3 Years Ago Đã đăng Delete
138 Thủ tục 06: Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ 3 Years Ago Đã đăng Delete
139 Thủ tục 07: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Quyết định trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với học sinh, sinh viên là người có công với cách mạng và con của họ 3 Years Ago Đã đăng Delete
140 Thủ tục 08: Xét duyệt tổng hợp trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo 3 Years Ago Đã đăng Delete
141 Thủ tục 09: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ 3 Years Ago Đã đăng Delete
142 Thủ tục 11: Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với Cách mạng 3 Years Ago Đã đăng Delete
143 Thủ tục 12: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần 3 Years Ago Đã đăng Delete
144 Thủ tục 13: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần 3 Years Ago Đã đăng Delete
145 Thủ tục 14: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. 3 Years Ago Đã đăng Delete
146 Thủ tục 15: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng. 3 Years Ago Đã đăng Delete
147 Thủ tục 16: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá 3 Years Ago Đã đăng Delete
148 Thủ tục 17: Thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ 3 Years Ago Đã đăng Delete
149 Thủ tục 18: Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng 3 Years Ago Đã đăng Delete
150 Thủ tục 19: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng 3 Years Ago Đã đăng Delete
151 Thủ tục 20: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ 3 Years Ago Đã đăng Delete
152 Thủ tục 21: Thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ 3 Years Ago Đã đăng Delete
153 Thủ tục 22: Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ 3 Years Ago Đã đăng Delete
154 Thủ tục 23: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 3 Years Ago Đã đăng Delete
155 Thủ tục 24: Xác nhận đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công 3 Years Ago Đã đăng Delete
156 Thủ tục 25: Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh 3 Years Ago Đã đăng Delete
157 Thủ tục 26: Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh 3 Years Ago Đã đăng Delete
158 Thủ tục 27: Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở 3 Years Ago Đã đăng Delete
159 Thủ tục 28: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần 3 Years Ago Đã đăng Delete
160 Thủ tục 29: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi 3 Years Ago Đã đăng Delete
161 Thủ tục 30: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 3 Years Ago Đã đăng Delete
162 Thủ tục 31: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với lực lượng thanh niên xung phong 3 Years Ago Đã đăng Delete
163 Thủ tục 32: Cấp thẻ bảo hiểm y tế thành viên hộ nghèo, cận nghèo. 3 Years Ago Đã đăng Delete
164 Thủ tục 33: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội 3 Years Ago Đã đăng Delete
165 Thủ tục 34: Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên 3 Years Ago Đã đăng Delete
166 Thủ tục 35: Thẩm định hồ sơ cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng, người tàn tật 3 Years Ago Đã đăng Delete
167 Thủ tục 36: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia 3 Years Ago Đã đăng Delete
168 Thủ tục 37: Hỗ trợ kinh phí mai táng đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết a. Trình tự thực hiện: 3 Years Ago Đã đăng Delete
169 Thủ tục 38: Cứu trợ xã hội đột xuất 3 Years Ago Đã đăng Delete
170 Thủ tục 39: Xác nhận doanh nghiệp, hộ gia đình, HTX là cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật 3 Years Ago Đã đăng Delete
171 Thủ tục 40: Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi. 3 Years Ago Đã đăng Delete
172 Thủ tục 41: Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo 3 Years Ago Đã đăng Delete
173 Thủ tục 43: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi. 3 Years Ago Đã đăng Delete
174 Thủ tục 44: Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật 3 Years Ago Đã đăng Delete
175 Thủ tục 45: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ nghèo 3 Years Ago Đã đăng Delete
176 Thủ tục 46: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang mang thai và/hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi 3 Years Ago Đã đăng Delete
177 Thủ tục 47: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là: Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng... 3 Years Ago Đã đăng Delete
178 Thủ tục 48: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH. 3 Years Ago Đã đăng Delete
179 Thủ tục 49: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con cháu thuộc hộ nghèo. 3 Years Ago Đã đăng Delete
180 Thủ tục 50: Giải quyết xác nhận miễn giảm học phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/5005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT 3 Years Ago Đã đăng Delete
181 Công thương. Thủ tục 01: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ. 2 Years Ago Đã đăng Delete
182 Thủ tục 51: Hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm 3 Years Ago Đã đăng Delete
183 Công thương. Thủ tục 02: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (trường hợp bị mất, thất lạc) 2 Years Ago Đã đăng Delete
184 Thủ tục 52: Xét công nhận phường phù hợp với trẻ em 3 Years Ago Đã đăng Delete
185 Công thương. Thủ tục 03: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 Years Ago Đã đăng Delete
186 Thủ tục 53: Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/ QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT 3 Years Ago Đã đăng Delete
187 Công thương. Thủ tục 4: Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 2 Years Ago Đã đăng Delete
188 Thủ tục 54: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hóa nhập cộng đồng. 3 Years Ago Đã đăng Delete
189 Công thương. Thủ tục 5: Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh thực phẩm ( niêm yết tạm thời). 2 Years Ago Đã đăng Delete
190 Thủ tục 55: Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp 3 Years Ago Đã đăng Delete
191 Công thương. Thủ tục 06: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp phường (tạm thời niêm yết). 2 Years Ago Đã đăng Delete
192 Thủ tục 56: Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập, cơ sở giáo dục đào tạo thuộc doanh nghiệp nhà nước 3 Years Ago Đã đăng Delete
193 Thủ tục 57: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần; bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 3 Years Ago Đã đăng Delete
194 Thủ tục 58: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 3 Years Ago Đã đăng Delete
195 Thủ tục 59: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng 3 Years Ago Đã đăng Delete
196 Thủ tục 60: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng 3 Years Ago Đã đăng Delete
197 Thủ tục 61: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng 3 Years Ago Đã đăng Delete
198 Thủ tục 62: Giải quyết hồ sơ tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. 3 Years Ago Đã đăng Delete
199 Thủ tục 63: Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội: 3 Years Ago Đã đăng Delete
200 Thủ tục 64: Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 3 Years Ago Đã đăng Delete