Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Cấp phường
2 Thủ tục 02: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 2 Cấp phường
3 Thủ tục 03: Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở 2 Cấp phường
4 Thủ tục 03: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 2 Cấp phường
5 Thủ tục 04: Xác nhận đơn giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 2 Cấp phường
6 Thủ tục 05 : Xác nhận hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 2 Cấp phường
7 Thủ tục 06: Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 2 Cấp phường
8 Thủ tục 07: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng 2 Cấp phường
9 Thủ tục 08: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần. 2 Cấp phường
10 Thủ tục 09: Xác nhận giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 2 Cấp phường
11 Thủ tục 11: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 2 Cấp phường
12 Thủ tục 12: Xác nhận đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công 2 Cấp phường
13 Thủ tục 13 : Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) 2 Cấp phường
14 Thủ tục 14 : Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. 2 Cấp phường
15 Thủ tục 15 : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà 2 Cấp phường
16 Thủ tục 16: Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 Cấp phường
17 Thủ tục 17: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 Cấp phường
18 Thủ tục 18: Xác nhận giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 2 Cấp phường
19 Thủ tục 19: Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) Cấp Quận
20 Thủ tục 19: Xác nhận mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 2 Cấp phường

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
201 Thủ tục 65: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): 3 Years Ago Đã đăng Delete
202 Thủ tục 66: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận 3 Years Ago Đã đăng Delete
203 Thủ tục 67: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố 3 Years Ago Đã đăng Delete
204 Thủ tục 68: Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 3 Years Ago Đã đăng Delete
205 Thủ tục 69. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) 3 Years Ago Đã đăng Delete
206 Thủ tục 70: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng 3 Years Ago Đã đăng Delete
207 Thủ tục 71: Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc 3 Years Ago Đã đăng Delete
208 Thủ tục 72. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng 3 Years Ago Đã đăng Delete
209 Thủ tục 73: Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của quận. 3 Years Ago Đã đăng Delete
210 Thủ tục 74: Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý quận 3 Years Ago Đã đăng Delete
211 Thủ tục 75: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường vào cơ sở trợ giúp trẻ em của Thành phố 3 Years Ago Đã đăng Delete
212 Thủ tục 01: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng LPG chai 3 Years Ago Đã đăng Delete
213 Thủ tục 02: Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng LPG chai 3 Years Ago Đã đăng Delete
214 Thủ tục 03: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 Years Ago Đã đăng Delete
215 Thủ tục 04: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 Years Ago Đã đăng Delete
216 Thủ tục 05: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 Years Ago Đã đăng Delete
217 Thủ tục 06: Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 3 Years Ago Đã đăng Delete
218 Thủ tục 07: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 3 Years Ago Đã đăng Delete
219 Thủ tục 08: Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 3 Years Ago Đã đăng Delete
220 Thủ tục 09: Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 Years Ago Đã đăng Delete
221 Thủ tục 10: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 Years Ago Đã đăng Delete
222 Thủ tục 11 : Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 Years Ago Đã đăng Delete
223 Thủ tục 12: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn). 3 Years Ago Đã đăng Delete
224 Thủ tục 13: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi , bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm. 3 Years Ago Đã đăng Delete
225 Thủ tục 14: Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 3 Years Ago Đã đăng Delete
226 Thủ tục 01: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn) 2 Years Ago Đã đăng Delete
227 Thủ tục 02: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. 2 Years Ago Đã đăng Delete
228 Thủ tục 03: Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 2 Years Ago Đã đăng Delete
229 Thủ tục 01: Cấp giấy phép đào đường ngõ, vỉa hè 2 Years Ago Đã đăng Delete
230 Thủ tục 02 : Cấp giấy phép sử dụng tạm đường phố, vỉa hè ngoài mục đích giao thông ( trông giữ phương tiện xe, trung chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công xây dựng công trình ). 2 Years Ago Đã đăng Delete
231 Thủ tục : Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại đô thị 2 Years Ago Đã đăng Delete
232 Thủ tục: Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp quận. 2 Years Ago Đã đăng Delete
233 Thủ tục: Cấp GPXD công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 2 Years Ago Đã đăng Delete
234 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 2 Years Ago Đã đăng Delete
235 Thủ tục: Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 2 Years Ago Đã đăng Delete
236 Thủ tục : Cấp GPXD công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 2 Years Ago Đã đăng Delete
237 Thủ tục: Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 2 Years Ago Đã đăng Delete
238 Thủ tục: Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 2 Years Ago Đã đăng Delete
239 Thủ tục: Gia hạn tồn tại cho công trình được UBND cấp quận cấp GPXD tạm. 2 Years Ago Đã đăng Delete
240 Thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng do UBND cấp quận thực hiện. 2 Years Ago Đã đăng Delete
241 Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng do UBND cấp quận thực hiện. 2 Years Ago Đã đăng Delete
242 Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng do UBND cấp quận thực hiện. 2 Years Ago Đã đăng Delete
243 Thủ tục: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND quận, UBND phường quyết định đầu tư. 2 Years Ago Đã đăng Delete
244 Thủ tục: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND quận, UBND phường quyết định đầu tư. 2 Years Ago Đã đăng Delete
245 Thủ tục: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND quận, UBND phường quyết định đầu tư. 2 Years Ago Đã đăng Delete
246 Thủ tục: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND quận, UBND phường quyết định đầu tư. 2 Years Ago Đã đăng Delete
247 Thủ tục: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình: cấp III, cấp IV sử dụng vốn ngân sách nhà nước và công trình cấp III sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch UBND quận quyết định đầu tư và do Chủ tịch UBND phường quyết định đầu tư; Công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên thuộc cấp III trên địa bàn. 2 Years Ago Đã đăng Delete
248 Thủ tục : Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang 2 Years Ago Đã đăng Delete
249 Thủ tục 1: Giải quyết tranh chấp đất đai 3 Years Ago Đã đăng Delete
250 Thủ tục 2: Công nhận quyền sử dụng đất và Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất 3 Years Ago Đã đăng Delete
251 Thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia định cá nhân 1 Year Ago Đã đăng Delete
252 Thủ tục 4: Thu hồi đất đối với các trường hợp ngươi sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. 3 Years Ago Đã đăng Delete
253 Thủ tục 5: Thu hồi đất đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế. 3 Years Ago Đã đăng Delete
254 Thủ tục 6 : Thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. 3 Years Ago Đã đăng Delete
255 Thủ tục 7 : Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư 3 Years Ago Đã đăng Delete
256 Thủ tục 8: xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản 3 Years Ago Đã đăng Delete
257 Thủ tục 9: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 3 Years Ago Đã đăng Delete
258 Thủ tục 11: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ 3 Years Ago Đã đăng Delete
259 Thủ tục 1: Lấy ý kiến UBND cấp phường đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh 3 Years Ago Đã đăng Delete
260 Thủ tục 2: Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn định, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3 Years Ago Đã đăng Delete
261 Thủ tục 3: Đăng ký Công nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất 3 Years Ago Đã đăng Delete
262 Thủ tục 4: Hòa giải tranh chấp đất đai 3 Years Ago Đã đăng Delete
263 Thủ tục 5: Giải quyết khiếu nại về đất đai 3 Years Ago Đã đăng Delete
264 Thủ tục 6: Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính 3 Years Ago Đã đăng Delete
265 Thủ tục 7: Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính 3 Years Ago Đã đăng Delete
266 Thủ tục 8: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ao, đất vườn liền kề với đất ở 3 Years Ago Đã đăng Delete
267 Thủ tục 9: Cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư; đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư. 3 Years Ago Đã đăng Delete
268 Thủ tục 01: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã 2 Years Ago Đã đăng Delete
269 Thủ tục 02: Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, VP đại diện Hợp tác xã 2 Years Ago Đã đăng Delete
270 Thủ tục 03: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng 2 Years Ago Đã đăng Delete
271 Thủ tục 04: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã 2 Years Ago Đã đăng Delete
272 Thủ tục 06: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia tách 2 Years Ago Đã đăng Delete
273 Thủ tục 07: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sát nhập 2 Years Ago Đã đăng Delete
274 Thủ tục 08: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất 2 Years Ago Đã đăng Delete
275 Thủ tục 09: Giải thể hợp tác xã tự nguyện 2 Years Ago Đã đăng Delete
276 Thủ tục 10: Thu hồi GCN ĐKKD của HTX trường hợp giải thể bắt buộc 2 Years Ago Đã đăng Delete
277 Thủ tục 11: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 2 Years Ago Đã đăng Delete
278 Thủ tục 12: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 2 Years Ago Đã đăng Delete
279 Thủ tục 13: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2 Years Ago Đã đăng Delete
280 Thủ tục 01: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách phường 2 Years Ago Đã đăng Delete
281 Thủ tục 1: Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư 2 Years Ago Đã đăng Delete
282 Thủ tục 2: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư-chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Years Ago Đã đăng Delete
283 Thủ tục 3: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Years Ago Đã đăng Delete
284 Thủ tục 4: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Years Ago Đã đăng Delete
285 Thủ tục 5: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Years Ago Đã đăng Delete
286 Thủ tục 6: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Years Ago Đã đăng Delete
287 Thủ tục 7: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án). 2 Years Ago Đã đăng Delete
288 Thủ tục 8: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư 2 Years Ago Đã đăng Delete
289 Thủ tục 9: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Years Ago Đã đăng Delete
290 Thủ tục 10: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Years Ago Đã đăng Delete
291 Thủ tục 11: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá không quá 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Years Ago Đã đăng Delete
292 Thủ tục 12: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá trên 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Years Ago Đã đăng Delete
293 Thủ tục 13: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 2 Years Ago Đã đăng Delete
294 Thủ tục 14: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 2 Years Ago Đã đăng Delete
295 Thủ tục 15: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành 2 Years Ago Đã đăng Delete
296 Thủ tục 16: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định cấp có thẩm quyền 2 Years Ago Đã đăng Delete
297 Thủ tục 14: Ngưng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 2 Years Ago Đã đăng Delete
298 Thủ tục 15: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh 2 Years Ago Đã đăng Delete
299 Thủ tục 21: Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp quận thực hiện 2 Years Ago Đã đăng Delete
300 Thủ tục 22: Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp quận thực hiện 2 Years Ago Đã đăng Delete