Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Cấp phường
2 Thủ tục 02: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 2 Cấp phường
3 Thủ tục 03: Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở 2 Cấp phường
4 Thủ tục 03: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 2 Cấp phường
5 Thủ tục 04: Xác nhận đơn giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 2 Cấp phường
6 Thủ tục 05 : Xác nhận hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 2 Cấp phường
7 Thủ tục 06: Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 2 Cấp phường
8 Thủ tục 07: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng 2 Cấp phường
9 Thủ tục 08: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần. 2 Cấp phường
10 Thủ tục 09: Xác nhận giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 2 Cấp phường
11 Thủ tục 11: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 2 Cấp phường
12 Thủ tục 12: Xác nhận đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công 2 Cấp phường
13 Thủ tục 13 : Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) 2 Cấp phường
14 Thủ tục 14 : Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. 2 Cấp phường
15 Thủ tục 15 : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà 2 Cấp phường
16 Thủ tục 16: Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 Cấp phường
17 Thủ tục 17: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 Cấp phường
18 Thủ tục 18: Xác nhận giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 2 Cấp phường
19 Thủ tục 19: Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) Cấp Quận
20 Thủ tục 19: Xác nhận mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 2 Cấp phường

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
301 Thủ tục: Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND quận. 2 Years Ago Đã đăng Delete
302 Thủ tục 02: Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND quận. 2 Years Ago Đã đăng Delete
303 Thủ tục 03: Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND quận sau khi đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà còn khiếu nại tiếp. 2 Years Ago Đã đăng Delete
304 Thủ tục 04: Giải quyết tố cáo 2 Years Ago Đã đăng Delete
305 Thủ tục 05: Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại trụ sở UBND phường, các phòng, ban, ngành thuộc quận. 2 Years Ago Đã đăng Delete
306 Thủ tục 06: Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại UBND phường, các phòng, ban, ngành thuộc quận. 2 Years Ago Đã đăng Delete
307 Thủ tục 07: Giải quyết đơn thư khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của của Chủ tịch phường, của Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND quận. 2 Years Ago Đã đăng Delete
308 Thủ tục 08: Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Chủ tịch UBND phường, của cơ quan thuộc UBND quận trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. 2 Years Ago Đã đăng Delete
309 Thủ tục 09: Thủ tục hành chính của UBND cấp huyện cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự. 3 Years Ago Đã đăng Delete
310 Thủ tục 01: Thành lập trường mầm non tư thục 2 Years Ago Đã đăng Delete
311 Thủ tục 02: Sáp nhập, chia, tách trường Mầm non tư thục 2 Years Ago Đã đăng Delete
312 Thủ tục 03: Đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục 2 Years Ago Đã đăng Delete
313 Thủ tục 04: Giải thể trường Mầm non tư thục 2 Years Ago Đã đăng Delete
314 Thủ tục 05: Cho phép hoạt động trở lại của trường Mầm non tư thục 2 Years Ago Đã đăng Delete
315 Thủ tục 06: Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục 2 Years Ago Đã đăng Delete
316 Thủ tục 07: Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục 2 Years Ago Đã đăng Delete
317 Thủ tục 08: Giải thể trường tiểu học tư thục 2 Years Ago Đã đăng Delete
318 Thủ tục 09: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục 2 Years Ago Đã đăng Delete
319 Thủ tục 10: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. 2 Years Ago Đã đăng Delete
320 Thủ tục 11: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục 2 Years Ago Đã đăng Delete
321 Thủ tục 12: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục 2 Years Ago Đã đăng Delete
322 Thủ tục 13: Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục 2 Years Ago Đã đăng Delete
323 Thủ tục 14: Giải thể trường THCS dân lập, tư thục 2 Years Ago Đã đăng Delete
324 Thủ tục 15: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng. 2 Years Ago Đã đăng Delete
325 Thủ tục 16: Giải thể trung tâm học tập cộng đồng. 2 Years Ago Đã đăng Delete
326 Thủ tục 17: Đình chỉ hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. 2 Years Ago Đã đăng Delete
327 Thủ tục 01: Cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke 2 Years Ago Đã đăng Delete
328 Thủ tục 02: Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke 2 Years Ago Đã đăng Delete
329 Thủ tục 3. Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke 2 Years Ago Chưa đăng Delete
330 Thủ tục 03: Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích 2 Years Ago Đã đăng Delete
331 Thủ tục 05: Phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích do cấp quận quản lý 2 Years Ago Chưa đăng Delete
332 Thủ tục 04: Thành lập thư viện cấp quận 2 Years Ago Đã đăng Delete
333 Thủ tục 05: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp quận 2 Years Ago Đã đăng Delete
334 Thủ tục 06: Đăng ký hoạt động thư viện cấp quận 2 Years Ago Đã đăng Delete
335 Thủ tục 07: Đăng ký thành lập và hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 đến dưới 2.000 bản 2 Years Ago Đã đăng Delete
336 Thủ tục 08: Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 1 và loại 2 2 Years Ago Đã đăng Delete
337 Thủ tục 09: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Years Ago Đã đăng Delete
338 Thủ tục 10: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Years Ago Đã đăng Delete
339 Thủ tục 11: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Years Ago Đã đăng Delete
340 Thủ tục 12: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Years Ago Đã đăng Delete
341 Thủ tục 13: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 2 Years Ago Đã đăng Delete
342 Thủ tục 14: Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy 2 Years Ago Đã đăng Delete
343 Thủ tục 15: Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 2 Years Ago Đã đăng Delete
344 Thủ tục 16: Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương 2 Years Ago Đã đăng Delete
345 Thủ tục 17: Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 2 Years Ago Đã đăng Delete
346 Thủ tục 18: Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 2 Years Ago Đã đăng Delete
347 Thủ tục 19: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Years Ago Đã đăng Delete
348 Thủ tục 20: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Years Ago Đã đăng Delete
349 Thủ tục 21: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Years Ago Đã đăng Delete
350 Thủ tục 22: Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Years Ago Đã đăng Delete
351 Thủ tục 23: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Years Ago Đã đăng Delete
352 Thủ tục 24: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Years Ago Đã đăng Delete
353 Thủ tục số 1: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống 2 Years Ago Đã đăng Delete
354 Thủ tục số 2: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống 2 Years Ago Đã đăng Delete
355 Thủ tục số 3: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức 2 Years Ago Đã đăng Delete
356 Thủ tục số 4: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân 2 Years Ago Đã đăng Delete
357 Thủ tục 10: Cấp giấy chứng nhận đăng ký Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác trong phạm vi quận. 2 Years Ago Đã đăng Delete
358 Thủ tục13: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. 2 Years Ago Đã đăng Delete
359 Thủ tục 18: Công nhận Ban Vận động thành lập hội 1 Year Ago Đã đăng Delete
360 Thủ tục 19: Thành lập Hội 1 Year Ago Đã đăng Delete
361 Thủ tục 20: Phê duyệt điều lệ Hội 1 Year Ago Đã đăng Delete
362 Thủ tục 25: Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập 1 Year Ago Đã đăng Delete
363 Thủ tục 26: Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập 1 Year Ago Đã đăng Delete
364 Thủ tục 27: Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 1 Year Ago Đã đăng Delete
365 Thủ tục 28: Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội 1 Year Ago Đã đăng Delete
366 Thủ tục 29: Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập 1 Year Ago Đã đăng Delete
367 Thủ tục 30: Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập 1 Year Ago Đã đăng Delete
368 Thủ tục 31: Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội 1 Year Ago Đã đăng Delete
369 Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, bến thủy nội địa, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội 1 Year Ago Đã đăng Delete
370 Thủ tục 3: Thu hồi đất đối với các trường hợp đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn. 3 Years Ago Đã đăng Delete
371 Thủ tục số 01 : Thành lập Thư viện cấp phường 2 Years Ago Đã đăng Delete
372 Thủ tục số 02 : Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp phường 2 Years Ago Đã đăng Delete
373 Thủ tục số 03: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp phường 2 Years Ago Đã đăng Delete
374 Thủ tục số 04: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản 2 Years Ago Đã đăng Delete
375 Thủ tục số 05: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích 2 Years Ago Đã đăng Delete