KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"

Cập nhật Kết quả cuộc vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn - Đáp nghĩa" quận ba Đình năm 2020 - tính đến ngày 15/6/2020

Publish date 17/06/2020 | 03:03 PM
Trong nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, UB.MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân quận Ba...

Phường Vĩnh Phúc thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa"

Publish date 09/08/2019 | 02:38 PM
72 năm đã đi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và chọn ngày 27/7 là ngày để nhân dân cả nước tỏ lòng...

Tổng hợp quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" năm 2018 (tính đến ngày 26/7/2018)

Publish date 26/07/2018 | 10:53 AM
PHÒNG LĐTB&XH QUẬN BA ĐÌNH   BẢNG KÊ THU TIỀN ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN...

BẢNG KÊ THU TIỀN ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NĂM 2018

Publish date 05/04/2018 | 08:44 AM
BẢNG KÊ THU TIỀN ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NĂM 2018 TT Ngày ...

Cập nhật Kết quả cuộc vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn - Đáp nghĩa" quận ba Đình năm 2017 - tính đến ngày 01/8/2017

Publish date 03/04/2017 | 05:40 PM
Kết quả vẫn động Quỹ "Đền ơn - Đáp nghĩa" quận Ba Đình năm 2017