khối phường

Đảng ủy phường Kim Mã tổ chức hội nghị tọa đàm “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” khối các đoàn thể chính trị xã hội phường.
Publish date 22/09/2014 | 00:00

Ngày 16/9/2014, Đảng ủy phường Kim Mã tổ chức hội nghị tọa đàm khối các đoàn thể chính trị - xã hội của phường.

Ngày 16/9/2014, Đảng ủy phường Kim Mã tổ chức hội nghị tọa đàm khối các đoàn thể chính trị - xã hội của phường.

Do tính chất đặc thù hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn phường, Đảng ủy phường chia ra thành 3 khối để tổ chức tọa đàm : Khối các đoàn thể CTXH; khối chi bộ đương chức; khối chi bộ địa bàn dân cư, tổ dân phố.

Tại hội nghị tọa đàm, có 15 ý kiến tham gia tọa đàm nêu bật những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về " Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", sự cần thiết và các giải pháp thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó thể hiện quyết tâm của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với cơ quan, đơn vị, đoàn thể mình.

Đây là một chủ đề lớn, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị của phường nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Bác.