khối phường

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri phường Thành Công
Publish date 16/06/2017 | 12:07

Ngày 09/6, tổ đại biểu số 6 HĐND quận Ba Đình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phường Thành Công trước kỳ họp thứ 4 HĐND quận khóa XIX.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Quốc - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đại diện lãnh đạo các phòng ban, ngành của quận; các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ phường và gần 200 cử tri của 14 địa bàn dân cư.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe: Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND quận; thông báo dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 4 HĐND quận.

Tại hội nghị đã có 15 ý kiến phát biểu đóng góp công tác xây dựng chính quyền; an sinh xã hội; trật tự xây dựng; vệ sinh môi trường và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng…

Thay mặt lãnh đạo UBND phường đồng chí Nguyễn Huy Toản - Chủ tịch UBND phường đã phát biểu và trao đổi một số nội dung cử tri nêu tại hội nghị thuộc thẩm quyền phường. Đồng thời, tiếp thu ý kiến thuộc thẩm quyền quận để tổng hợp báo cáo UBND quận. 

                                                                       HĐND phường Thành Công