khối phường

Kỳ họp thứ tư HĐND phường Phúc Xá, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021
Publish date 11/07/2017 | 18:06

Ngày 05/7, HĐND phường Phúc Xá khóa IX khai mạc kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên UBND; trưởng các Đoàn thể chính trị -xã hội; Bí thư chi bộ các địa bàn dân cư; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn và 27 vị đại biểu HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm; kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế- xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; tổng hợp ý kiến chấp vấn, thảo luận tại kỳ họp; dự thảo Nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND phường 6 tháng cuối năm và thông báo những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2017, Phúc Xá đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, ANQP. Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quận giao với tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 60%. Công tác đầu tư, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đạt hiệu quả cao; công tác an ninh quốc phòng được giữ vững, đảm bảo duy trì tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh. Công tác y tế, giáo dục và đào tạo, xóa đói giảm nghèo và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện tốt, góp phần đảm bảo dân sinh, dân chủ và đời sống an sinh xã hội trên địa bàn phường. Việc thực hiện Năm kỷ cương hành chính được quán triệt và tăng cường sâu rộng: Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện nghiêm túc; các Quy tắc ứng xử trong cơ quan và nơi công cộng được tuyên truyền, thực hiện hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nếp sống văn minh ở cơ quan và nơi công cộng.

Cũng tại kỳ họp, tổ Đại biểu HĐND phường đã tiếp thu và trả lời 07 ý kiến liên quan đến bốn nhóm vấn đề cử tri nêu. Trong đó, nổi bật là những ý kiến liên quan đến lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai; lĩnh vực  xây dựng cơ sở hạ tầng; trật tự đô thị, giáo dục đào tạo, cùng một số vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý thu, chi tài chính công. Thay mặt Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND phường, đồng chí Nguyễn Dương Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu, trả lời đầy đủ các ý kiến của đại biểu cử tri phường nêu ra tại cuộc họp.

                                                     Phạm Thị Nết