khối phường

Phường Quán Thánh tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2018
Publish date 14/04/2018 | 12:39

Ngày 30/3, UBND phường Quán Thánh tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hóa năm 2018, hơn 100 đại biểu nhân dân đã tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe kết quả thực hiện nghị quyết đại biểu nhân dân năm 2017. Theo đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa bàn dân cư, tổ dân phố; văn minh đô thị từng bước được người dân thực hiện tốt; Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững đã có hiệu quả; chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa được nâng lên. Toàn phường có 15/19 tổ dân phố được công nhận Tổ dân phố văn hóa năm 2017, 12/19 tổ được công nhận Tổ dân phố văn hóa 3 năm liền (2015-2017); 2013 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 94,5% và có 1946 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền (2015-2017)... Cũng trong năm 2017 đã thực hiện giảm 1/1 hộ nghèo (đạt 100% kế hoạch giao).  

Với sự nhất trí cao, hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2018 với 4 nội dung, 5 chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu đạt trên 98% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% tổ đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa và đạt trên 84%.

Ban Văn hóa Thông tin phường