khối phường

Hội nghị đại biểu nhân dân phường Ngọc Khánh lần thứ XVIII bàn về Xây dựng đời sống văn hóa năm 2018
Publish date 14/04/2018 | 12:44

Ngày 09/4, UBND – UBMTTQ phường Ngọc Khánh tổ chức Hội Nghị đại biểu nhân dân lần thứ XVIII bàn về “Xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tú – Chủ tịch UBND phường đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân phường Ngọc Khánh lần thứ XVII về “Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017, phương hướng nhiệm vụ chỉ tiêu phấn đấu xây dựng đời sống văn hóa năm 2018. Theo đó, năm 2017, UBND phường đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, đời sống nhân dân ổn định từng bước phát triển. Với tinh thần tương thân tương ái các hộ gia đình đã tự nguyện đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 105.175.000 triệu đồng. “Quỹ vì người nghèo” được 69.135.000 triệu đồng, “Quỹ chăm sóc Người cao tuổi” được 63.625.000 triệu đồng, “Quỹ chăm sóc thiếu niên nhi đồng” được 141.680.000 triệu đồng, quỹ giúp đỡ đồng bào miền Nam Trung Bộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 được 199.348.000 triệu đồng. Trong năm đã giúp 02 hộ nghèo, 05 hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo đạt 100% kế hoạch. Toàn phường có 4398/4603 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 30/36 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, UBND – UBMTTQ phường quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Quận giao, xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô và Đất nước. Nâng cao chất lượng “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh  - văn minh.

Nhân dịp này, Đảng ủy, UBND phường đã trao tặng giấy khen cho 03 đoàn thể, 03 ban vận động các địa bàn dân cư, 11 tổ dân phố, 36 gia đình và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017.

Lê Thu Huyền – VHTT phường