NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Đảng bộ phường Thành Công nhận khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tín dụng chính sách

Publish date 03/09/2019 | 01:25 PM  | View count: 48
Đảng bộ phường Thành Công nhận khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tín dụng chính sách ...

Ngân hàng chính sách xã hội ban hành sản phẩm mới: Gửi góp tiết kiệm linh hoạt

Publish date 30/08/2019 | 02:02 PM  | View count: 82
Truyền thống người Việt Nam luôn coi việc tiết kiệm là vô cùng quan trọng. Gửi tiết kiệm giúp cho chúng ta tạo dựng thói quen chi tiêu...

Chi hội trưởng phụ nữ phường Kim Mã với công tác vay vốn

Publish date 26/08/2019 | 11:38 AM  | View count: 125
Về hưu năm 1993, bác Nguyễn Thị Nga bắt đầu tham gia công tác phụ nữ  và làm chi hội trưởng  phụ nữ từ năm 1999 cho đến nay. Ban đầu chi hội phụ...

Tấm gương tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn NHCSXH

Publish date 23/08/2019 | 02:22 PM  | View count: 199
Ở cái tuổi gần 70, nhiều bác đang được nghỉ ngơi, vui vầy cùng con cháu, nhưng bác Lê Thị Thanh vẫn tham gia công tác xã hội,...

Ngân hàng CSXH quận Ba Đình phát động phong trào thi đua tín dụng chính sách

Publish date 29/07/2019 | 03:48 PM  | View count: 168
Ngày 21/6, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Ba Đình đã ban hành Kế hoạch số 151/KH-BĐDNHCS nhằm triển khai và phát động thi đua khen thưởng hoạt động...

Giao ban 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 giữa Ngân hàng CSXH và các hội, đoàn thể quận Ba Đình

Publish date 26/07/2019 | 03:10 PM  | View count: 368
Ngày 12/7, Ngân hàng CSXH quận Ba Đình và các Hội, đoàn thể gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh...

Cựu chiến binh phường Kim Mã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Publish date 17/07/2019 | 11:44 AM  | View count: 434
Phường Kim Mã có 13 địa bàn dân cư gắn với 13 Chi hội Cựu Chiến binh với hơn 360 cán bộ hội viên. Trước đây, mức thu nhập và việc...

Dân vận khéo trong công tác vay vốn

Publish date 20/06/2019 | 09:36 PM  | View count: 348
Tôi là Nguyễn Thị Huệ - Phó chủ tịch Hội LHPN phường Cống Vị phụ trách công tác vay vốn NHCSXH. Khi bắt đầu nhận nhiệm vụ này tôi đã rất lo lắng. Lo rằng hội viên có phát huy hiệu quả nguồn vốn...

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ba Đình

Publish date 20/06/2019 | 09:31 PM  | View count: 136
Ngày 14/6, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ba Đình tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách 06 tháng đầu năm và triển...

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ba Đình nhận nguồn vốn ủy thác từ ngân sách quận

Publish date 24/05/2019 | 09:25 AM  | View count: 348
Thực hiện Chỉ thị số 40 – CT/TW ngày 22/11/2014 của ban Bí thư TW, Quyết định 401/QĐ TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã...

Phát huy hiệu quả hoạt động cho vay và quản lý vốn NHCSXH của Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Phúc

Publish date 24/05/2019 | 09:05 AM  | View count: 607
Trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền phường Vĩnh Phúc và đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ba Đình, hoạt động vay vốn, quản lý và sử dụng vốn vay từ NHCSXH của...

Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ ngân sách quận

Publish date 06/05/2019 | 03:41 PM  | View count: 1518
Thực hiện Chỉ thị số 40 – CT/TW ngày 22/11/2014 của ban Bí thư TW, Quyết định 401/QĐ TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã...

Ngân hàng chính sách xã hội quận Ba Đình sơ kết hoạt động tín dụng chính sách 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo

Publish date 29/04/2019 | 12:05 PM  | View count: 419
Ngày 17/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ba Đình tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách 3 tháng đầu năm và triển...

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ba Đình triển khai huy động vốn tại điểm giao dịch

Publish date 27/03/2019 | 09:00 AM  | View count: 471
Ngoài chuyển tải thành công vốn chính sách ưu đãi của Chính phủ đến các đối tượng là hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, Ngân hàng Chính sách xã hội...

Nâng mức cho vay tối đa 100 triệu đồng đối với hộ nghèo

Publish date 28/02/2019 | 10:33 AM  | View count: 678
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) vừa ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay...

Hiệu quả hoạt động điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội

Publish date 28/02/2019 | 10:24 AM  | View count: 709
Tổ giao dịch lưu động tại điểm giao dịch phường là hoạt động đặc trưng riêng của NHCSXH, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ để có nguồn lực đầu tư...

Tăng trưởng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Publish date 28/02/2019 | 09:52 AM  | View count: 664
Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ba Đình đã bám sát chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Giám đốc chi nhánh NHCSXH...

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả năm 2018

Publish date 23/01/2019 | 04:27 PM  | View count: 620
Ngày 16-01, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ba Đình tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách năm 2018 và triển khai nhiệm vụ cuối...

Hiệu quả nguồn vốn ngân sách quận Ba Đình đối với tín dụng chính sách

Publish date 25/12/2018 | 01:38 PM  | View count: 660
Thực hiện Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội...

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động để phục vụ người dân

Publish date 25/10/2018 | 04:09 PM  | View count: 721
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được thành lập theo Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà...