quản lý đô thị

Đảm bảo trật tự ATGT, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5
Publish date 29/04/2020 | 11:45

UBND quận Ba Đình vừa ban hành văn bản số 634/UBND-QLĐT về đảm bảo trật tự ATGT, VSMT và mỹ quan đô thị phục vụ dịp nghỉ lễ ngày 30/4 và 01/5 năm 2020.

Theo đó, quận sẽ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; chú trọng tuyên truyền tới từng khu dân cư, từng người dân, các cơ quan, tổ chức, trường học trên địa bàn Quận.

Đối với công tác đầu tư, xây dựng, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện kết hoạch duy tu, sửa chữa, cải tạo hè các phố bị hư hỏng được phân cấp, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị thi công dọn dẹp mặt bằng, thu dọn nguyên vật liệu, phế thải, máy móc, hoàn thiện sạch sẽ  mặt bằng thi công…trên toàn bộ các tuyến hè, đường phố, ngõ, ngách và các công trình do Ban được giao làm chủ đầu tư, đảm bảo mỹ quan đô thị. Thời gian tạp dừng thi công đào hè, đường phố trong khoảng từ ngày 28/4/2020 đến hết ngày 01/5/2020.

UBND quận cũng yêu cầu Công ty Điện lực Ba Đình, Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Ba Đình chỉ đạo các Nhà thầu thi công xây dựng các công trình về điện, nước tạm dừng thi công đào hè, đường phố trong thời gian nêu trên. Có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng, thu dọn nguyên vật liệu, phế thải, máy móc, hoàn thiện sạch sẽ mặt bằng thi công…trên toàn bộ các tuyến hè, đường phố, ngõ, ngách để đảm bảo giao thông được thuận tiện, an toàn và mỹ quan đô thị.

UBND 14 phường chủ trì phối hợp với Đội Thanh tra Giao thông vận tải, Đội Thanh tra xây dựng quận Ba Đình, Công an quận tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc và xử lý đối với các vi phạm của các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng. Đồng thời yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư, hộ cá nhân có công trình xây dựng phải có biện pháp che chắn công trình để giảm bụi, duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, phòng ngừa tai nạn thương tích cho người dân tại các công trình xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi tham gia giao thông trên địa bàn. Việc thu dọn và hoàn trả mặt bằng thạm thời trong khoảng thời gian nêu trên.

Phòng VHTT