quận ủy

Trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

Publish date 10/11/2020 | 08:59 AM
Trong 2 ngày 4 và 5/11, Quận ủy Ba Đình đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Hậu (Nguyễn Thị Tố Vân) và đồng chí Trần Văn Tể (Trần Văn Quyền) tại nhà riêng.

Quận Ba Đình tổng kết Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận

Publish date 30/10/2020 | 02:19 PM
Sáng ngày 29/10/2020, tại trụ sở Quận ủy - HĐND, UBND quận, Quận ủy đã tổ chức tổng kết Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy ...

Quyết định: Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Quận ủy

Publish date 29/10/2020 | 09:27 AM
tải phai đính kèm  /documents/5085651/5462009/216-Q%C4%90.quy+ch%E1%BA%BF+v%C4%83n+ph%C3%B2ng+Q.pdf/ab1a2fcb-f199-4e25-a93b-3d6a04df391e

Quyết định: Ban hành Quy chế làm việc của Ban Tổ chức Quận ủy Ba Đình

Publish date 29/10/2020 | 09:25 AM
tải phai đính kèm /documents/5085651/5462009/213-Q%C4%90.Quy+ch%E1%BA%BF+Ban+T%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+Qu%E1%BA%ADn+%E1%BB%A7y.pdf/1b5fdb79-60e1-4712-bc66-275d54163948

Quyết định: Ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình

Publish date 29/10/2020 | 09:18 AM
tải phai đính kèm /documents/5085651/5462009/214-Q%C4%90.+Quy+ch%E1%BA%BF+Ban+D%C3%A2n+v%E1%BA%ADn+Qu%E1%BA%ADn+%E1%BB%A7y.pdf/94d9f299-c1c9-4ead-9e67-917317110880