các địa điểm nổi tiếng

Chuyện ít người biết về 4 ngôi đền thiêng được xem là “Tứ trấn Thăng Long” (12/02/2019)

Thăng Long Tứ trấn gồm bốn ngôi đền: Đền Bạch Mã trấn phía Đông; Đền Voi Phục trấn phía Tây; Đền Kim Liên trấn phía Nam; Đền Quán Thánh trấn phía Bắc. Cả 4 ngôi đền: Đền Bạch Mã, Đền Voi Phục, Đền...
View all

  bình chọn

Bạn quan tâm nhất