Van Ban Phap Quy

Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
900/UBND-VP Thực hiện Chỉ thị số 12CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội 11/05/2021
897/UBND-TP Thực hiện kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội 11/05/2021
57/UBND-VP Triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng 11/01/2021
58/UBND-VP Thực hiện công điện số 01/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 11/01/2021 Nguyễn Thanh Tùng
37/UBND-VHTT Đảm bảo an toàn phòng,chống dịch Covid-19 Công tác an ninh trật tự,phòng cháy,chữa cháy tại các di tích,các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 08/01/2021 Phạm Thị Diễm
39/UBND-VHTT Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn quận trước,trong và sau Tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021 08/01/2021
1936/UBND-YT V/v Tiếp tục các biện pháp tuyên truyền,kiểm tra công tác phòng,chống dịch,bệnh Covid-19 30/10/2020
1923/UBND-VP V/v Tăng cường công tác đảm bảo ANTT,TTĐT,ATGT tại khu vực các bệnh viện trên địa bàn 29/10/2020
185/KH-UBND Biên tập sổ tay du lịch điện tử quận Ba Đình 05/10/2020 Tạ Nam Chiến
1707/UBND-YT V/v Thực hiện phòng,chống dịch bệnh Covid-19 05/10/2020 Phạm Thị Diễm
187/KH-UBND Tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập quận Ba Đình ( 31/5/1961-31/5/2021 ) 02/10/2020
172/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội,Chào mừng Đại hội Đang bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII,nhiệm kỳ 2020-2025 07/09/2020
171/KH-UBND Kế hoạch đảm bảo An toàn thực phẩm Tết trung thu trên địa bàn quận Ba Đình năm 2020 04/09/2020 Phạm Thị Diễm
168/KH-UBND Phòng,chống dịch bệnh Covid-19 đợt 3 trên địa bàn quận Ba Đình 26/08/2020 Tạ Nam Chiến
167/KH-UBND Đánh giá và công nhận " Cộng đồng an toàn tiêu chuẩn Việt Nam " trên địa bàn quận Ba Đình năm 2020 25/08/2020 Phạm Thị Diễm
1842/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách,mức chi và kinh phí tặng quà tới các đối tượng chính sách là người có công ,cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 02/9/1945- 02/9/2020 ) 25/08/2020
166/KH-UBND Triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long-Hà Nội " 24/08/2020 Phạm Thị Diễm
162/KH-UBND Thí điểm dạy tin học theo chuẩn quốc tế tại các trường Tiểu học và THCS quận Ba Đình năm học 2020-2021 14/08/2020 Phạm Thị Diễm
159/KH-UBND Cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông,trật tự đô thị,vệ sinh môi trường chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII,nhiệm kỳ 2020-2025 kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn quận Ba Đình ( từ ngày 15/8/2020 đến ngày 31/10/2020 ) 11/08/2020
156/KH-UBND Tổ chức hoạt động Tết trung thu cho thiếu nhi quận Ba Đình năm 2020 04/08/2020

  Tìm kiếm bài viết