thông báo

Hội đồng thuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình ban hành Thông báo số 18/TB-HĐTD ngày 15/11/2019 về việc tiếp tục thực hiện thi tuyển viên chức ngành giáo dục đào tạo quận Ba ĐÌnh năm 2019
Publish date 15/11/2019 | 19:11

Thực hiện Công số 5130/UBND-NC ngày 15/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập (văn bản kèm theo),

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo:

 

- Tiếp tục thực hiện việc thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2019.

- Thời gian, địa điểm tập trung thí sinh học tập nội quy, quy chế và thời gian, địa điểm  tổ chức phần thi bài viết chuyên ngành (vòng 2) được thực hiện theo Thông báo số 12/TB-HĐTD ngày 11/11/2019 của Hội đồng tuyển dụng quận Ba Đình.

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết và thực hiện.

 

Nội dung chi tiết các

1. Thông báo số 18/TB-HĐTD: xem tại đây

2. Công văn số 5130/UBND-NC:  xem tại đây