thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo: Tổ chức tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2020

Publish date 28/12/2020 | 08:08 PM
Thực hiện Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển...

Kết quả cấp giấy Đăng ký Hộ kinh doanh tháng 10/2020

Publish date 19/11/2020 | 08:39 AM
1. Thành lập mới:   STT Số GCN Hộ kinh doanh Địa chỉ Phường ...

Thông báo về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Publish date 06/11/2020 | 11:03 AM
Ngày 06/11/2020, Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành Văn bản số 3195/TB-SNV về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm...

Thông báo công khai số liệu thu, chi ngân sách quý III năm 2020 của quận Ba Đình

Publish date 23/10/2020 | 04:01 PM
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng...

Kết quả cấp giấy Đăng ký Hộ kinh doanh tháng 9/2020

Publish date 06/10/2020 | 02:45 AM
1. Thành lập mới: Số GCN Tên Hộ KD Địa chỉ Phường Họ và tên chủ hộ  CMND ...

Thông báo kết quả sát hạch đối với diện tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức phường đối với các TH là cán bộ phường khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ phường tại quận Ba Đình năm 2020

Publish date 28/09/2020 | 10:37 AM
Thông báo kết quả sát hạch đối với diện tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức phường đối với các trường hợp là cán bộ phường...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra sát hạch diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp cán bộ phường khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ phường tại quận Ba Đình năm 2020

Publish date 20/09/2020 | 08:34 AM
1. Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra sát hạch diện tiếp nhận...

Thông báo về việc phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2020 và tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Publish date 18/09/2020 | 03:21 PM
UBND quận Ba Đình thông báo về việc phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị...

Kết quả cấp Giấy phép xây dựng tháng 7/2020

Publish date 10/08/2020 | 08:05 AM
STT Ngày BH Số, ký hiệu Trích yếu 1 01/07/2020 294/GPXD-UBND Giấy phép...

Kết quả cấp giấy Đăng ký Hộ kinh doanh tháng 7/2020

Publish date 08/08/2020 | 03:03 AM
1. Thành lập mới: Số GCN Tên Hộ KD Địa chỉ Phường Họ và tên chủ hộ  CMND ...

Kết quả cấp giấy Đăng ký Hộ kinh doanh tháng 8/2020

Publish date 06/08/2020 | 03:14 AM
1. Thành lập mới Hộ kinh doanh: Số GCN Tên Hộ KD Địa chỉ Phường Họ và tên chủ hộ  ...

Thông báo số 04/TB-HĐTD và Thông báo số 05/TB-HĐTD về kỳ xét tuyển vào viên chức các CSGD trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2020.

Publish date 21/07/2020 | 03:32 PM
Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND Thành phố về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào...

Thông báo: Danh sách người dự xét tuyển vào viên chức các CSGD trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2020 đối với các trường hợp LĐHĐ làm công việc giảng dạy tại các CSGD công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước.

Publish date 15/07/2020 | 05:47 PM
Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND Thành phố về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào...

Thông báo về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp cán bộ phường khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ phường tại quận Ba Đình năm 2020

Publish date 09/07/2020 | 09:10 AM
Ngày 9/7/2020 UBND quận Ba Đình đã ban hành Quyết định số 1509/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện...

Thông báo các vị trí đã đủ chỉ tiêu; các vị trí còn thiếu và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển (Sau đổi nguyện vọng lần 1)

Publish date 07/07/2020 | 11:23 AM
Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND Thành phố về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...