thông tin kt-dtxd-gpmb

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo: Điểm thi bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình năm 2019
Publish date 22/11/2019 | 16:28

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019; Công văn số 2239/TB-SNV ngày 20/9/2019 của Sở Nội vụ về việc Thông báo Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã;

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình năm 2019 thông báo:

1. Điểm thi bài viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình, tổng số: 402 thí sinh (danh sách đính kèm).

2. Điểm thi và Danh sách được niêm yết:

- Trên cổng thông tin điện tử của quận (tại địa chỉ www.badinh.hanoi.gov.vn);

- Trụ sở HĐND-UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành của thí sinh:

- Thời gian: Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 09/12/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần);

- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

* Lệ phí phúc khảo: 150.000 đ/thí sinh (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính)

Lưu ý: - Đơn phúc khảo theo mẫu (kèm theo)

- Không nhận đơn phúc khảo gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex.

- Không tiếp nhận đơn phúc khảo gửi đến sau ngày 09/12/2019 (nếu đơn gửi theo đường bưu điện tính ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn)

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết và thực hiện.

 

Nội dung chi tiết:

1. Thông báo số 27/TB-HĐTD: xem tại đây

2. Bảng điểm thi khối Mầm non: xem tại đây

3. Bảng điểm thi khối Tiểu học: xem tại đây

4. Bảng điểm thi khối Trung học cơ sở: xem tại đây

5. Mẫu đơn phúc khảo: tải về tại đây