thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo kết quả sát hạch đối với diện tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức phường đối với các TH là cán bộ phường khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ phường tại quận Ba Đình năm 2020
Publish date 28/09/2020 | 10:37

Thông báo kết quả sát hạch đối với diện tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức phường đối với các trường hợp là cán bộ phường khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ phường tại quận Ba Đình năm 2020.

Chi tiết thông báo số 06/TB-HĐKTSH: xem tại đây