Thường trực hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND, Đại biểu HĐND quận Ba Đình khoá XVIII nhiệm kỳ 2016- 2021

Publish date 01/10/2019 | 10:13 AM
  Thường trực HĐND quận Ba Đình khoá XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 Ông: Nguyễn...

Thường trực HĐND, Đại biểu HĐND quận Ba Đình khoá XVIII nhiệm kỳ 2016- 2021

Publish date 29/09/2017 | 10:34 PM
Thường trực HĐND quận Ba Đình khoá XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021   Ông: Nguyễn Công Thành- Chủ tịch HĐND Bà: Phạm Thị...

Thường trực HĐND quận Ba Đình khoá XVIII nhiệm kỳ 2011- 2016

Publish date 09/12/2014 | 12:00 AM
Thường trực HĐND quận Ba Đình khoá XVIII Nhiệm kỳ 2011- 2016 Ông: Hoàng Trọng Quyết- Chủ tịch - ĐT 04.3762 5098 Bà: Phạm Thị Hồng Hạnh- Phó chủ tịch - ĐT 04.3232 1021 ...

Thường trực HĐND quận Ba Đình khoá XVIII nhiệm kỳ 2011- 2016

Publish date 04/08/2014 | 12:00 AM
Thường trực HĐND quận Ba Đình khoá XVIII Nhiệm kỳ 2011- 2016 Ông: Hoàng Trọng Quyết- Chủ tịch - ĐT 3.7625098 Ông: Nguyễn Trung Dũng- Phó chủ tịch - ĐT 3.7625073 ...

Báo cáo: Kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND quận khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016

Publish date 07/01/2014 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 79/BC-HĐND Ba...