ủy ban nhân dân

Danh sách Thành viên UBND quận

Publish date 30/06/2020 | 09:30 AM
DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND QUẬN BA ĐÌNH 1. Đồng chí Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND 2. Đồng chí Nguyễn Trung Dũng- Phó Chủ tịch UBND 3....

Danh sách các phòng chuyên môn thuộc UBND quận

Publish date 30/06/2020 | 09:25 AM
CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND QUẬN BA ĐÌNH     TT Họ và tên Chức...

Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình

Publish date 01/10/2019 | 10:02 AM
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN BA ĐÌNH 1. Đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND 2. Đồng chí Nguyễn Trung Dũng- Phó...

Uỷ ban nhân dân

Publish date 19/09/2014 | 12:00 AM
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN BA ĐÌNH 1. Đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND - ĐT: 3.7625205 2. Đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Phó Chủ...

Uỷ ban nhân dân

Publish date 23/04/2014 | 12:00 AM
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN BA ĐÌNH 1. Đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND - ĐT: 3.7625205 2. Đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Phó Chủ tịch UBND - ĐT:...

Phòng Nội vụ

Publish date 15/01/2014 | 12:00 AM
PHÒNG NỘI VỤ QUẬN BA ĐÌNH Địa Chỉ: Số25 phốLiễu Giai-Phường Liễu Giai- QuậnBaĐình- Hà Nội Địa chỉ email : A. CHỨC NĂNG Phòng Nội vụ là cơ quan...

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận

Publish date 15/01/2014 | 12:00 AM
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH QUẬN BA ĐÌNH Địa Chỉ: Số25 phốLiễu Giai-Quận Ba Đình - Hà Nội Địa chỉ email : I. CHỨC NĂNG 1. Phòng Tài...

Uỷ ban nhân dân

Publish date 20/06/2013 | 12:00 AM
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN BA ĐÌNH 1. Đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND - ĐT: 3.7625205 2. Đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Phó Chủ tịch UBND - ĐT:...