VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Legislation code 168/KH-UBND
Issuing date 26/08/2020
Published time 26/08/2020
Signer Tạ Nam Chiến
Subject Phòng,chống dịch bệnh Covid-19 đợt 3 trên địa bàn quận Ba Đình
Agencies issued UBND quận Ba Đình
Legislation type Văn bản pháp quy