VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Legislation code 167/KH-UBND
Issuing date 25/08/2020
Published time 25/08/2020
Signer Phạm Thị Diễm
Subject Đánh giá và công nhận " Cộng đồng an toàn tiêu chuẩn Việt Nam " trên địa bàn quận Ba Đình năm 2020
Agencies issued UBND quận Ba Đình
Legislation type Văn bản pháp quy