VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Legislation code 171/KH-UBND
Issuing date 04/09/2020
Published time 04/09/2020
Signer Phạm Thị Diễm
Subject Kế hoạch đảm bảo An toàn thực phẩm Tết trung thu trên địa bàn quận Ba Đình năm 2020
Agencies issued UBND quận Ba Đình
Legislation type Văn bản pháp quy