VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Legislation code 185/KH-UBND
Issuing date 05/10/2020
Published time 05/10/2020
Signer Tạ Nam Chiến
Subject Biên tập sổ tay du lịch điện tử quận Ba Đình
Agencies issued UBND quận Ba Đình
Legislation type Văn bản pháp quy