VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Legislation code 187/KH-UBND
Issuing date 02/10/2020
Published time 02/10/2020
Signer
Subject Tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập quận Ba Đình ( 31/5/1961-31/5/2021 )
Agencies issued UBND quận Ba Đình
Legislation type Văn bản chỉ đạo