VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Legislation code 113/KH-UBND
Issuing date 23/04/2018
Published time 23/04/2018
Signer Nguyễn Quang Trung
Subject Kế hoạch về Tuyên truyền các giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng năm 2018
Agencies issued UBND quận Ba Đình
Legislation type Văn bản pháp quy