VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Legislation code 1923/UBND-VP
Issuing date 29/10/2020
Published time 29/10/2020
Signer
Subject V/v Tăng cường công tác đảm bảo ANTT,TTĐT,ATGT tại khu vực các bệnh viện trên địa bàn
Agencies issued UBND quận Ba Đình
Legislation type Văn bản chỉ đạo