giới thiệu các phòng ban

Các phòng chuyên môn thuộc quận

Ngày đăng 01/10/2019 | 10:05 AM
  CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC QUẬN     ...

Các phòng chuyên môn thuộc quận

Ngày đăng 23/07/2014 | 12:00 AM
CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC QUẬN TT Họ và tên Chức danh Cơ quan I. Văn phòng HĐND và UBND quận 1 Bùi Thanh Bình Chánh...

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 15/01/2014 | 12:00 AM
PHÒNG NỘI VỤ QUẬN BA ĐÌNH Địa Chỉ: Số25 phốLiễu Giai-Phường Liễu Giai- QuậnBaĐình- Hà Nội Địa chỉ email : A. CHỨC NĂNG Phòng Nội vụ là cơ quan...

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận

Ngày đăng 15/01/2014 | 12:00 AM
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH QUẬN BA ĐÌNH Địa Chỉ: Số25 phốLiễu Giai-Quận Ba Đình - Hà Nội Địa chỉ email : I. CHỨC NĂNG 1. Phòng Tài...