|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

content:

Ngày 31 /0 3 , UBND quận Ba Đình ban hành văn bản số 488/UBND-TP về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận năm 2020.

Cụ thể, UBND quận yêu cầu các đơn vị tiếp tục phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tập huấn chuyên sâu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các phường; chú trọng tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Kịp thời cập nhật và triển khai nội dung về kiểm soát tài sản của người có chức vụ quyền hạn đạt kết quả cao nhất.

UBND quận yêu cầu Thanh tra Quận phối hợp với phòng Tư pháp thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật phòng, chống tham nhũng cho CB, CC các đơn vị, UBND các phường.

Phòng Tư pháp biên soạn, cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, phát huy ưu thế của CNTT trong chia sẻ, hỗ trợ, đăng tải tài liệu tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, khai thác và sử dụng. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích của CNTT, mạng viễn thông (tổ chức giao lưu, hỏi đáp pháp luật, hội nghị trực tuyến, thư điện tử, điện thoại, mạng xã hội...

Văn phòng HĐND và UBND quận lập, theo dõi, duy trì các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử quận, phường và các phương tiện thông tin, đại chúng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì xây dựng chuyên trang về Phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến trên Cổng TTĐT quận và hệ thống truyền thanh các phường.

Phòng Văn hoá và Thông tin

13/07/2021 - 14 Lượt xem
Ngày 12/7, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng xử lý trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, lập và lưu trữ hồ sơ...
09/07/2021 - 34 Lượt xem
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026 tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai.
05/07/2021 - 44 Lượt xem
Ngày 02/7/2021, UBND phường Phúc Xá phối hợp với Hội CCB phường tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2021, ký kết Chương trình phối hợp công tác...
05/07/2021 - 46 Lượt xem
Ngày 02/7/2021, Đảng uỷ, UBND phường Phúc Xá tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện thí điểm mô hình Chính quyền đô thị và công bố Quyết định chuyển cán bộ, công chức phường thành công chức Quận Ba...
01/07/2021 - 55 Lượt xem
- Sáng 30-6, Quận ủy, HĐND, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2021 với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND,...
18/06/2021 - 63 Lượt xem
6 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn quận Ba Đình ước thực hiện hơn 2.825 tỷ đồng, đạt 49% dự toán giao...
18/06/2021 - 58 Lượt xem
 Quận ủy Ba Đình đã sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá...
16/06/2021 - 38 Lượt xem
- Ngày 15/6/2021, UBND quận Ba Đình ban hành Công văn số 1221/UBND-TCKH về việc triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ. Theo đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ...
06/06/2021 - 32 Lượt xem
Ngày 5/6, tuổi trẻ quận Ba Đình đã đồng loạt ra quân hưởng ứng "Ngày chiến sĩ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân".
19/04/2021 - 905 Lượt xem
Để duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND Ba Đình vừa ban hành văn bản số 420/UBND-VP ngày 23/3/2020.
content:

content:

Thư viện hình ảnh