|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Để duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND Ba Đình vừa ban hành văn bản số 420/UBND-VP ngày 23/3/2020.
content:

Theo đó, UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch UBND 14 phường theo chức năng và nhiệm vụ, tập trung rà soát, khắc phục ngay những tồn tại trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND quận về công tác phòng, chống và dập dịch; không nghỉ phép trong thời gian từ ngay đến khi công bố hết dịch, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch (trường hợp bất khả kháng, báo cáo lãnh đạo UBND quận xem xét, chấp thuận). Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao tin thần, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo hoạt động thường xuyên trong ngày làm việc để phục vụ các tổ chức và cá nhân.

UBND 14 phường phân công lãnh đạo và cán bộ ứng trực thường xuyên tại địa bàn để chủ động xử lý tình huống phát sinh, đồng thời kiểm soát hoạt động của điện thoại di động 24/7 (nội dung này UBND quận đã chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban phòng, chống dịch), đảm bảo kịp thời tiếp nhận thông tin chỉ đạo của Lãnh đạo UBND quận trong xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất.

Phòng Văn hoá và Thông tin

06/06/2021 - 29 Lượt xem
Ngày 5/6, tuổi trẻ quận Ba Đình đã đồng loạt ra quân hưởng ứng "Ngày chiến sĩ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân".
19/04/2021 - 899 Lượt xem
Để duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND Ba Đình vừa ban hành văn bản số 420/UBND-VP ngày 23/3/2020.
19/04/2021 - 915 Lượt xem
Ngày 27/12/2019, UBND quận Ba Đình ban hành Văn bản số 2647/UBND-VP về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh...
31/03/2020 - 108 Lượt xem
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) hướng dẫn áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng,...
31/03/2020 - 75 Lượt xem
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc.
content:

content:

Thư viện hình ảnh