Hành chính công

Quận Ba Đình tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách cho cán bộ phường sau bầu cử năm 2011
Ngày đăng 14/11/2011 | 00:00

Thực hiện Kế hoạch số 4398/KH-STC ngày 4/10/2011 của Sở Tài chính về việc tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách cho cán bộ xã, phường Thị trấn sau bầu cử năm 2011;

Thực hiện Kế hoạch số 4398/KH-STC ngày 4/10/2011 của Sở Tài chính về việc tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách cho cán bộ xã, phường Thị trấn sau bầu cử năm 2011;

Ngày 11/11/2011, UBND quận Ba Đình đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách cho cán bộ phường sau bầu cử năm 2011;

Chủ trì Hội nghị do đồng chí Đỗ Viết Bình - PCT UBND quận Ba Đình.

Giảng viên: đồng chí Nguyễn Xuân Hưng- Trưởng phòng quản lý ngân sách quận, huyện, xã phường- Sở Tài chính Hà Nội

Thành phần tham dự: Bí thư, Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND; Kế toán 14 phường trên địa bàn quận.

Tại buổi tập huấn đồng chí Đỗ Viết Bình đã nêu cao công tác quản lý tài chính, chấp hành dự toán ngân sách của 14 phường, đồng thời đồng chí giảng viên đã hướng dẫn công tác quản lý tài chính ngân sách, cập nhật những kiến thức mới trong công tác quản lý ngân sách ở cấp cơ sở; hướng dẫn cụ thể quy trình quản lý ngân sách từ khâu lập dự toán, chấp hành dự toán ngân sách phường; hướng dẫn một số chế độ chính sách mới ban hành của Thành phố Hà Nội liên quan đến cấp cơ sở.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ cấp cơ sở nhằm bám chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý tài chính ngân sách để thực hiện tốt quản lý tài sản công nhằm nâng cao nhận thức chuyên môn nghiệp vụ, tính chủ động, thống nhất trong việc thực hiện các chế độ chính sách, quản lý và điều hành ngân sách trên địa bàn.

Phòng Tài chính - Kế hoạch