Hành chính công

Quận Ba Đình tổ chức hội nghị tuyên truyền Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và Luật thuế bảo vệ môi trường
Ngày đăng 28/12/2011 | 00:00

Thực hiện Hướng dẫn số 18 ngày 17/11/2011 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, sáng 23/12/2011, tại trụ sở 25 phố Liễu Giai, Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình phối hợp với Chi cục Thuế quận Ba Đình tổ chức hội nghị tuyên truyền Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và Luật thuế bảo vệ môi trường. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trung – UVTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, đ/c Lương Khắc Kiên – Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế quận Ba Đình.

Thực hiện Hướng dẫn số 18 ngày 17/11/2011 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, sáng 23/12/2011, tại trụ sở 25 phố Liễu Giai, Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình phối hợp với Chi cục Thuế quận Ba Đình tổ chức hội nghị tuyên truyền Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và Luật thuế bảo vệ môi trường. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trung – UVTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, đ/c Lương Khắc Kiên – Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế quận Ba Đình.

Đến dự còn có các đ/c là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Trưởng, phó và chuyên viên các ban Đảng, phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận, các đ/c là Bí thư, Phó bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các đ/c Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch hội LHPN, bí thư đoàn phường, Trưởng ban VHTT, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy 14 phường.

Sau lời khai mạc của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, hội nghị đã nghe đồng chí Lê Thị Chinh- Phó vụ trưởng- Phó Ban cải cách Tổng cục thuế trình bày những nội dung cơ bản trong chiến lược cải cách thuế đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về "Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020" và Quyết định số 2162/QĐ-BTC ngày 8/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về "Kế hoạch cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế 2011-2015" và 9 Đề án theo các lĩnh vực then chốt của công tác thuế giai đoạn 2011-2020 kèm theo. Qua đó, các cán bộ, đảng viên đã kịp thời tiếp cận những thông tin mới về Hệ thống Chính sách thuế và thuế bảo vệ môi trường; tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các loại thếu theo quy định. Góp phần xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Xây dựng ngành thuế Việt Nam từng bước hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

BTG