Hành chính công

Quận Ba Đình tổ kết 25 năm thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch
Ngày đăng 16/03/2012 | 00:00

Hộ tịch là một trong những vấn đề trung tâm của hoạt động quản lý nhà nước về dân cư. Công tác hộ tịch luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Hộ tịch là một trong những vấn đề trung tâm của hoạt động quản lý nhà nước về dân cư. Công tác hộ tịch luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Đăng ký, quản lý hộ tịch là việc Nhà nước ghi nhận những sự kiện quan trọng của một đời người từ khi sinh ra đến khi mất đi và có trách nhiệm bảo hộ các quyền nhân thân của cá nhân gắn liền với các sự kiện đó. Trải qua nhiều giai đoạn với những phương pháp và cách thức khác nhau, Nhà nước ta đã ban hành, thay thế, sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch phù hợp và đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ở mỗi thời điểm, thể hiện rõ quan điểm, mục đích và những quy định cụ thể về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Thực hiện Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch, để đánh giá đúng thực trạng công tác đăng ký và quản lý hộ tịch từ trước đến nay về thể chế và tổ chức thực hiện, làm cơ sở thực tiễn cho việc đóng góp ý kiến xây dựng Luật Hộ tịch, ngày 14/3/2012 UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch trên địa bàn quận từ năm 1987 đến nay. Đến dự có đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Quận uỷ, đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ngành, đoàn thể và 14 phường thuộc quận.

Trong nhiều năm qua, UBND quận và UBND các phường đã xác định rõ vị trí và vai trò quan trọng của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch không chỉ ở mặt công tác quản lý nhà nước, quản lý dân cư, mà còn thể hiện ở việc phục vụ nhân dân, giải quyết các thủ tục hành chính theo yêu cầu của công dân. Do đó, đã rất chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính trong đăng ký hộ tịch. Các việc về hộ tịch đều đảm bảo giải quyết đúng thời hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân. Thông qua việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch là cơ sở để người dân có thể đánh giá về hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính của Quận. Đặc biệt, đối với công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn quận, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Từ các dữ liệu hộ tịch chính xác đã giúp các ngành Tư pháp, Dân số, Thống kê, Công an, Giáo dục và đào tạo, … trong việc quản lý nhà nước, xây dựng, hoạch định các chỉ tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. .

Tuy nhiên trong thực tiễn, hoạt động của công tác này thời gian qua vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Nguyên nhân khách quan cũng từ thể chế quy định pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch chưa đầy đủ, thống nhất và đồng bộ. Các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hộ tịch còn đang quy định rải rác, phân tán ở nhiều văn bản khác nhau. Một số vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn mới chỉ được quy định trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ nên chưa có tính pháp lý. Do vậy, việc sớm ban hành Luật Hộ tịch với các chế định đầy đủ là vô cùng cần thiết.

Bên cạnh đó, về ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch đến nay chưa đáp ứng được yêu cầu; về tổ chức bộ máy, bố trí và phân công cán bộ công chức làm công tác hộ tịch cũng còn khó khăn, hiện có 6/14 phường bố trí 02 cán bộ Tư pháp hộ tịch và chưa có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác hộ tịch. Công chức Tư pháp hộ tịch phường không chỉ phải làm các nhiệm vụ tư pháp mà còn kiêm nhiệm nhiều việc khác do UBND phường giao như: Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác kiểm soát thủ tục hành chính, … dẫn đến những hạn chế nhất định trong chuyên môn quản lý hộ tịch.

Tại Hội nghị , thông qua báo cáo tổng kết đánh giá của UBND quận và 02 ý kiến tham gia thảo luận của UBND phường Nguyễn Trung Trực và Trung tâm dân số KHHGĐ đã làm sáng tỏ thêm những kết quả đã đạt được, những tồn tại, khó khăn vướng mắc sau gần 25 năm kể từ khi ngành Tư pháp giúp UBND quận tiếp nhận thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do ngành công an chuyển giao.

Để kịp thời động viên và ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp nhận giải quyết đăng ký hộ tịch ở quận và các phường, UBND quận đã khen thưởng 18 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch thời gian qua.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Cầm – Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận đã biểu dương các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Đảng uỷ, UBND các phường thuộc quận, đặc biệt là đội ngũ cán bộ tư pháp từ quận đến phường , với lòng nhiệt tình, yêu nghề và tinh thần trách nhiệm cao đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn quận. Đồng chí cũng nhấn mạnh, để thực hiện tốt và có hiệu quả công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những mặt còn tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện các quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch ; tăng cường nâng cao về nhận thức cũng như hành động để tạo chuyển biến cơ bản, bền vững, đảm bảo công tác đăng ký hộ tịch dược chính xác, đầy đủ, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Ánh Hồng-Phó Trưởng phòng Tư pháp