Hành chính công

Danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức xã, phường, thị trấn năm 2012
Ngày đăng 06/07/2012 | 00:00

STT Họ và tên
(Xếp tên theo cột riêng)
Ngày, tháng, năm sinh
(dùng Text)
Giới tính Hộ khẩu thường trú
(
xã, huyện)
Trình độ
đào tạo
(Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học)
Hệ đào tạo Ngành hoặc
chuyên ngành đào tạo
(ghi theo ngành, chuyên ngành tại bằng Tốt nghiệp)
Chức danh
đăng ký
xét tuyển
Chức danh đăng ký
thi tuyển
Nơi đăng ký
dự tuyển
Diện
ưu tiên
Đối tượng được miễn thi môn tin học Ghi chú
1 Trần Thu Thủy 15/07/1981 Nữ Lê Lợi, TX Sơn Tây Đaị Học Tại chức Luật Tư pháp-Hộ Tịch P.Thành Công
2 Nguyễn Bạch Diệp 08/11/1988 Nữ Cống Vị, Ba Đình Đaị Học Chính quy Hành chính học Tư pháp-Hộ Tịch P.Cống vị
3 Nguyễn Hoàng Yến 24/11/1982 Nữ Giảng Võ, Ba Đình Đaị Học Chính quy Luật Tư pháp-Hộ Tịch P.Cống vị
4 Đỗ Thị Mai Hương 27/07/1978 Nữ Giảng Võ, Ba Đình Đaị Học Vừa làm vừa học Hành chính học Tư pháp-Hộ Tịch P.Giảng Võ CTB
5 Nguyễn Thi Thu Hòa 31/08/1980 Nữ Thành Công, Ba Đình Đại Học Tại chức Hành chính học Văn phòng-Thông kê P.Thành Công CTB
6 Nguyễn Thị Hải Yến 23/02/1983 Nữ Vĩnh Phúc, Ba Đình Đại Học Vừa làm vừa học Hành chính học Văn phòng-Thông kê P.Liễu Giai Miễn Thi tin TN trung cấp tin học
7 Chu Xuân Thịnh 17/08/1974 Nam Bưởi, Tây Hồ Đại Học Chính quy QTKD-Quản trị văn phòng Văn phòng-Thông kê P.Giảng Võ
8 Cao Thị Minh Hảo 06/07/1973 Nữ Thanh Lương, Hai Ba Trưng Đaị Học Chuyên tu Luật học Văn phòng-Thông kê P.Giảng Võ
9 Đào Quỳnh Anh 05/10/1979 Nữ Ngọc Khánh, Ba Đình Đaị Học Chính quy Công nghệ Thông tin Văn phòng-Thông kê P.Quán Thánh Miễn Thi tin
10 Bùi Ngọc Ngôn 14/07/1959 Nam Yên Phụ, Tây Hồ Đaị Học Vừa làm vừa học Địa chính Địa chính-Xây dựng P. Thành Công
11 Nguyễn Thúy Hằng 11/07/1981 Nữ Ngọc Khánh, Ba Đình Đaị Học Tại chức Quản lý Đất đai Địa chính-Xây dựng P.Vĩnh Phúc
12 Hoàng Lê Ngân 12/12/1986 Nữ Trung Phụng, Đống Đa Đaị Học Chính quy Môi trường Địa chính-Xây dựng P.Kim Mã
13 Nguyễn Thi Thùy Dương 15/07/1987 Nữ Trung Hòa, Cầu Giấy Đại Học Vừa làm vừa học Địa chính Địa chính-Xây dựng P.Kim Mã
14 Hồ Ngọc Tùng 22/03/1967 Nam Ngọc Hà, Ba Đình Đại Học Tại chức Kế toán Tài chính-Kế toán P.Vĩnh Phúc CTKN
15 Đoàn Thúy Hòa 19/09/1982 Nữ Hàng Buồm, Hoàn Kiếm Đại Học Chính quy Kế toán Tài chính-Kế toán P.Vĩnh Phúc
16 An Thị Thu Trà 24/08/1978 Nữ Phú Thượng, Tây Hồ Đại Học Tại chức Kế toán Tài chính-Kế toán P.Trúc Bạch CTB
17 Bạch Thùy Dương 29/01/1980 Nữ Nghĩa Tân, Cầu Giấy Đại Học Chuyên tu Kinh tế Tài chính-Kế toán P.Kim Mã
18 Vương Thu Thủy 28/02/1985 Nữ Khương Trung, Thanh Xuân Đại Học Chính quy Tài chính-Kế toán Tài chính-Kế toán P.Cống vị TN loại giỏi
19 Phan Thị Thu 24/10/1986 Nữ Ngọc Khánh, Ba Đình Đại Học Chính quy Kế toán Tài chính-Kế toán P.Giảng Võ
20 Nguyễn Thị Thủy Ngân 04/11/1970 Nữ Quảng An, Tây Hồ Đaị Học Tại chức Kế toán Tài chính-Kế toán P.Nguyễn Trung Trực
21 Nguyễn Viết Dũng 01/11/1988 Nam Cống Vị, Ba Đình Đaị Học Chính quy Kế toán Tài chính-Kế toán P.Điên Biên
22 Nguyễn Thị Thu Trang 11/02/1988 Nữ Cống Vị, Ba Đình Đaị Học Chính quy Báo chí-c/n Báo in Văn hóa-Xã hội P.Liễu Giai
23 Đào Ngọc Tùng 22/09/1980 Nam Trúc Bạch. Ba Đình Trung cấp Chính quy Quận sự cơ sở Chỉ huy trưởng QS P,Trúc Bạch
24 Lưu Viết Cường 06/05/1980 Nam Nhân Chính, Thanh Xuân Trung cấp Chính quy Quận sự cơ sở Chỉ huy trưởng QS P.Ngọc Hà HTNV
25 Ngô Tấn Du 11/06/1975 Nam Quán Thánh, Ba Đình Trung cấp Quận sự cơ sở Chỉ huy trưởng QS P.Quán Thánh HTNV
26 Trần Đức Thái 12/9/1971 Nam Phúc Xá, Ba Đình Trung cấp Quận sự cơ sở Chỉ huy trưởng QS P.Phúc Xá HTNV