Hành chính công

Quận Ba Đình tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014
Ngày đăng 26/05/2014 | 00:00

Ngày 23/5/2014, Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với Phòng Tư pháp quận Ba Đình tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014.

Ngày 23/5/2014, Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với Phòng Tư pháp quận Ba Đình tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014.

Bà Nguyễn Thanh Nga, Phó trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, sở Tư pháp Hà Nội đã đến dự khai mạc và giảng bài cho lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có trên 30 các ông bà là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính các phường và các phòng, ban chuyên môn thuộc Quận

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được hiểu ra hơn về thủ tục hành chính và các kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, đồng chí giảng viên đã phân tích rõ các nội dung của Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Đây là những nội dung cần thiết, giúp cho đội ngũ cán bộ thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án cải cách hành chính của quận Ba Đình