Hành chính công

Quận Ba Đình ban hành quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng
Ngày đăng 17/09/2014 | 00:00

Nhằm thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, công khai để nhân dân biết và giám sát trách nhiệm của chính quyền, cán bộ công chức quận, phường trong việc thực hiện quản lý các công trình xây dựng trên địa bàn quận, UBND quận Ba Đình đã ban hành Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 kèm theo Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Nhằm thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, công khai để nhân dân biết và giám sát trách nhiệm của chính quyền, cán bộ công chức quận, phường trong việc thực hiện quản lý các công trình xây dựng trên địa bàn quận, UBND quận Ba Đình đã ban hành Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 kèm theo Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Theo đó, UBND quận sẽ công khai 06 loại văn bản đó là :

1. Công khai các văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định các vấn đề có liên quan đến xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

2. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch triển khai thực hiện các dự án xây dựng trên địa bàn phường, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư. Hồ sơ quy hoạch chi tiết khu dân cư và điều chỉnh quy hoạch chi tiết trên địa bàn phường, đất công, đất nông nghiệp, đất xen kẹt.

3. Công khai giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và các công trình xây dựng trên địa bàn.

4. Công khai kết quả xử lý các vi phạm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu và cán bộ công chức có sai phạm.

5. Công khai các công trình vi phạm.

6. Công khai công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư, kết hợp với xử lý vi phạm.

Trên cơ sở đó, người dân được tham gia đóng góp ý kiến trên các lĩnh vực gồm: dự thảo kế hoạch triển khai các dự án xây dựng trên địa bàn phường; xây dựng cơ sở hạ tầng; phương án quy hoạch chi tiết khu dân cư và phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết có liên quan đến quyền lợi hợp pháp của dân cư trên địa bàn phường; các chủ trương, hình thức và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng theo quy hoạch đã được phê duyệt và công khai trên địa bàn phường do nhân dân đóng góp một phần hoặc toàn bộ kinh phí; các thủ tục, hồ sơ liên quan tới cấp giấy phép xây dựng mới, cấp giấy phép cải tạo sửa chữa công trình; các biện pháp tổ chức đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, đảm bảo phòng cháy chữa cháy trong quá trình xây dựng các công trình.

Trong quá trình giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận, người dân có thể tham gia các ý kiến thông qua hình thức họp cử tri, gửi văn bản góp ý kiến đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết.