Hành chính công

Quán Thánh: Tọa đàm, giới thiệu về thủ tục hành chính cấp phường
Ngày đăng 02/11/2017 | 11:12

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao nhận thức và mức độ tiếp cận của công dân về công tác cải cách hành chính, ngày 01/11, UBND phường Quán Thánh tổ chức “Hội nghị tọa đàm, giới thiệu về thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính tại phường”.

Tại hội nghị ông Trần Thiện Thuật - Báo cáo viên, Luật sư đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội đã giới thiệu, phổ biến các thủ tục hành chính công, đặc biệt hướng dẫn công dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp phường như: Khai sinh, khai tử, kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch,..

Hội nghị góp phần tuyên tuyền, phổ biến và đưa pháp luật vào thực tế đời sống, giúp người dân nhận thức và thực hiện thủ tục hành chính tại phường được nhanh gọn, chính xác.

                                         Nguyễn Thị Bảo Yến