Hành chính công

Phường Kim Mã khai trương điểm hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Ngày đăng 08/11/2017 | 15:39

Ngày 01/11, UBND phường Kim Mã tổ chức khai trương điểm hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại nhà văn hóa số 2 (Ngõ 192 Kim Mã).

Dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi để công dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ nơi đâu có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Như vậy, công dân, tổ chức chỉ phải đến duy nhất một lần để thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của cơ quan, đơn vị. Việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức 3 góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hoá các thủ tục, tạo mọi thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

Trước đó, để triển khai dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm UBND phường đã tổ chức tuyên truyền và phát 4.000 bản hướng dẫn cách truy cập dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch đến các hộ dân. đồng thời, gửi thông báo đến 31 tổ dân phố để tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của dịch vụ công trực tuyến.

                               Nguyễn Thị Vượng - Chủ tịch UBND phường