Hành chính công

Phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các phường thuộc quận Ba Đình
Ngày đăng 14/12/2017 | 12:10

Phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các phường thuộc quận Ba Đình:

Chi tiết chỉ số CCHC các phường: xem tại đây