Hành chính công

Nghiên cứu, triển khai Chỉ thị số 03 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chấn chỉnh công tác đấu thầu
Ngày đăng 15/07/2019 | 08:38

UBND quận Ba Đình vừa có công văn 1421/UBND-TCKH gửi UBND 14 phường; Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận; Các đơn vị sự nghiệp thuộc quận; Các trường học trên địa bàn quận; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận về việc nghiên cứu, thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

Theo đó, UBND quận đề nghị các đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

Nội dung công văn 1421/UBND-TCKH xem tại đây.

Nội dung Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT xem tại đây.

Phòng Văn hóa và Thông tin