Hành chính công

UBND quận Ba Đình tiếp đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Chương trình Công nghệ thông tin Thành phố

Ngày đăng 19/03/2010 | 12:00 AM
Thực hiện kế hoạch rà soát tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Thành phố Hà Nội, ngày 18/3/2010, UBND quận Ba Đình có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Thành phố do đồng chí...

Đoàn kiểm tra giám sát của Thành ủy làm việc với quận Ba Đình về công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 12/10/2009 | 12:00 AM
Ngày 8-10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh dẫn đầu Đoàn công tác của Thành ủy làm việc với Quận ủy Ba Đình về kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chức...

Uỷ ban nhân dân quận ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 29/06/2009 | 12:00 AM
Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 9/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội và kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2009 của quận, UBND quận Ba Đình ban hành kế hoạch số 35 ngày 13/3/2009 kiểm tra...

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính tháng 3 năm 2009

Ngày đăng 04/03/2009 | 12:00 AM
Thực hiện Công văn số 1498/UBND - TH ngày 26/02/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị nội dung họp UBND Thành phố tháng 02/2009. Căn cứ...

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính và Chuyên viên cao cấp năm 2009.

Ngày đăng 04/03/2009 | 12:00 AM
Thực hiện Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch đào tạo,...

Luật Kiểm toán Nhà nước số 37/2005/QH11 của Quốc hội

Ngày đăng 12/04/2006 | 12:00 AM
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn...