hoạt động của lãnh đạo quận

Kỳ họp lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV thành công tốt đẹp
Ngày đăng 25/06/2019 | 09:03

Sáng ngày 24/6/2019, tại trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXV) tổ chức kỳ họp lần thứmười bảy nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng năm 2019; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU, Nghị quyết số 06 -NQ/TU và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Thành ủy viên Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, duy trì sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Chủ động rà roát, bổ sung hoàn thiện và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế làm việc, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung chỉ đạo sớm công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quận đã chủ động, trách nhiệm trong việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Thực hiện tốt công tác năm dân vận chính quyền; chủ đề công tác của Thành phố về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và phương châm công tác của quận “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc và chuyển biến tích cực.

Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo, tiếp tục duy trì bền vững và nhân rộng các tuyến phố điểm văn minh đô thị. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác giảm nghèo, công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện hiệu quả. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục được giữ vững và phát huy.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận luôn được đảm bảo,...

Kinh tế quậntiếp tục được giữ vững, ổn định, lĩnh vực dịch vụ, thương mại có sự tăng trưởng, ước 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất kinh doanh đạt 30,183 tỷ đồng (tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước). Ước thu ngân sách đạt 4.306 tỷ đồng đạt 51,4% dự toán.

Một số chỉ tiêu theo Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Thành ủy đã đạt và đảm bảo tiến độ như duy trì cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân và dịch vụ vệ sinh môi trường cho người dân trên địa bàn quận Ba Đình, phương án đổi mới công nghệ theo hướng cơ giới hóa trên địa bàn quận, đảm bảo tỷ lệ thu gom rác thải đạt 99%.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy yêu cầu các TCCS Đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, thực hiện phấn đấu hoàn thành và vượt hoàn thành mức 32 chỉ tiêu công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; 8 mục tiêu phấn đấu năm 2019; cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ Quận. Tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng công dân quận Ba Đình tham gia tập trung đông người, trái pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 11-NQ/TU, Nghị quyết 06-NQ/TU, chủ đề công tác của Thành phố về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.Thường xuyên rà soát các chỉ tiêu để tập trung thực hiện. Tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đối thoại, nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019.

                                                                                                  BTG